Grund

Grunderna i Windows:

http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Windows-Basics-all-topics


Datorn:
Maskin som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program.

Stationära datorer; Bärbara datorer; Handdatorer; Tablet PC-enheter
(surfplattor)

Vad kan man göra med datorer?

t.ex. Webben; E‑post; Snabbmeddelanden (chatta); Bilder, musik och filmer; Spel


Delarna i en dator:
Systemenhet; Hårddisk; CD- och DVD-enheter; Mus; Tangentbord; Bildskärm; Skrivare; Högtalare; Modem

Musen:
http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Using-your-mouse

När du pekar på någonting visas ofta en liten ruta med en beskrivning av objektet.

Pekarens utseende kan ändras beroende på vad det är du pekar på.

Klicka (enkelklicka,vänsterklicka): Peka på objektet på skärmen och tryck ned och släpp huvudknappen
(normalt vänster musknapp). Klicka används oftast för att
markera (välja) ett objekt och för att öppna en meny.

Dubbelklicka: Peka på objektet på skärmen och klicka sedan snabbt två gånger. Används
oftast för att öppna objekt på skrivbordet, t.ex. starta ett program eller öppna en mapp .

Högerklicka: Peka på objektet på skärmen och tryck sedan ned och släpp
den sekundära knappen (normalt höger musknapp).
När du högerklickar på ett objekt
visas normalt en lista över vad du kan göra med objektet.

Dra: Om du vill dra ett objekt pekar du på objektet på
skärmen, trycker och håller ned huvudknappen, flyttar objektet till en ny plats
och släpper sedan huvudknappen. Används oftast för att flytta filer och mappar
till en annan plats och för att flytta fönster och ikoner på skärmen.

Rullhjulet: Om musen är utrustad med ett rullhjul kan du använda det för att rulla i dokument
och webbsidor.

Anpassa musen: Startimage001/ Kontrollpanelen/ Maskinvara och ljud/ Mus.


Tangentbordet:
http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Using-your-keyboard

· Inmatningstangenter (alfanumeriska). Bokstäver, siffror, punkter och symboler.

· Kontrolltangenter. Oftast används CTRL, ALT, Windows-tangenten Bild av Windows-tangentenoch ESC.

· Funktionstangenter.F1, F2, F3 o.s.v. ända upp till F12 används för att
utföra specifika åtgärder

· Styrtangenter: HOME, END, PGUP, PGDN, DEL och INS.

· Numeriskt tangentbord. Praktiskt när du vill arbeta med siffror.

[Tangentbordsgenvägar]

[PRINTSCRN (eller PRT SCN): Fångar en bild av hela skärmen (en ”skärmdump”) och kopierar den till Urklipp. (ALT+PRINTSCRN fångar en bild av enbart det aktiva fönstret)]

Stänga av datorn: http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Turning-off-your-computer-properly


Skrivbordet: http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/The-desktop-overview

image003

Om du vill se hela skrivbordet utan att stänga alla öppna program och fönster klickar du på Visa skrivbordetimage006 i Aktivitetsfältet längst till höger.

Ikoner är små bilder som representerar filer, mappar, program och andra objekt. Första gången du startar Windows visas minst en ikon på skrivbordet: Papperskorgen.

Skapa genvägar till favoritfiler och favoritprogram om du snabbt vill kunna komma åt dem direkt från skrivbordet. En genväg är en ikon som representerar en länk till ett annat objekt. När du dubbelklickar på en genväg öppnas objektet. Om du tar bort en
genväg tas bara genvägen bort, inte själva objektet. Du känner igen en genväg på pilen som visas på ikonen.

Placera en genväg på skrivbordet: Leta reda på
objektet som du vill skapa en genväg till. Högerklicka på objektet, klicka på
Skicka till och sedan på Skrivbord (skapa genväg).

Lägga till och ta bort vanliga skrivbordsikoner: (Den här datorn, din personliga mapp, nätverksplatser, Papperskorgen, Internet Explorer och Kontrollpanelen). Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och klicka sedan på Anpassa. Klicka på Ändra ikoner på skrivbordet i den vänstra fönsterrutan. Markera kryssrutan under Skrivbordsikoner för ikoner du vill lägga till på skrivbordet, och avmarkera kryssrutan för ikoner du vill ta bort från skrivbordet. Klicka sedan på OK.

Flytta en fil från en mapp till skrivbordet: Öppna mappen där den aktuella filen finns. Dra filen till skrivbordet.

Ta bort en ikon från skrivbordet: Högerklicka på ikonen och välj Ta bort. Om ikonen du tar bort är en genväg tas bara genvägen bort, inte själva objektet.


 

Start-menyn: http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/The-Start-menu-overview

image005

Du öppnar Start-menyn genom att klicka på Start-knappenBild på Startknappeni skärmens nedre vänstra hörn. Du kan också trycka på Windows-tangenten Bild på Windows-tangentenpå tangentbordet.

Den vänstra delen innehåller en lista över program på datorn.

I det nedre vänstra hörnet finns sökrutan ( söka efter program och filer på datorn).

Den högra delen ger åtkomst till mappar, filer, inställningar och funktioner som ofta används. Det är också hit du går när du vill logga ut från Windows eller stänga av datorn.

Sökrutan: Enklaste sätten att hitta det du söker på datorn. Klicka på ett sökresultat om du vill öppna det.

Anpassa Start-menyn: Du kan kontrollera vilka objekt som visas på Start-menyn.


Aktivitetsfältet:http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/The-taskbar-overview

Fyra huvudområden:

Start-knappen Bild av Start-knappen, som öppnar Start-menyn.

Fältet Snabbstart där du startar program med ett enkelt musklick.

Mittendelen där du ser vilka program och dokument som är öppna, så att du snabbt kan växla mellan dem.

Meddelandefältet med en klocka och ikoner (små bilder) som visar statusen för vissa program och datorinställningar.

Anpassa Aktivitetsfältet:Högerklicka på en tom plats på Aktivitetsfältet och välj Egenskaper.

Låsa upp Aktivitetsfältet:Högerklicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet. Om det finns en bockmarkering bredvid Lås Aktivitetsfältet är Aktivitetsfältet låst. Du kan låsa upp det genom att klicka på Lås Aktivitetsfältet. Då tas bockmarkeringen bort.

Flytta Aktivitetsfältet:Klicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet och håll ner musknappen medan du drar Aktivitetsfältet till någon av skrivbordets fyra kanter. När Aktivitetsfältet befinner sig där du vill ha det släpper du musknappen.

Ändra storlek på Aktivitetsfältet: Högerklicka i ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet. Om det finns en bockmarkering bredvid Lås Aktivitetsfältet är Aktivitetsfältet låst. Lås upp det genom att klicka på Lås Aktivitetsfältet, vilket tar bort bockmarkeringen. Peka på Aktivitetsfältets kant tills pekaren byter skepnad till en dubbelsidig pil‍‍Bild av en pil som visar att storleken på aktivitetsfältet kan ändrasoch
förstora sedan Aktivitetsfältet genom att dra det till önskad storlek.

Visa Aktivitetsfältet: Om Aktivitetsfältet är dolt pekar du med musen på det ställe där du senast såg det så att du ser det igen. Om du inte kan komma ihåg var du senast såg det, kan du försöka peka längst ned på skärmen först och sedan på sidan av skärmen eller längst upp på skärmen, om det behövs. Du kanske behöver flytta pekaren nästan
utanför skärmen innan Aktivtetsfältet visas.

Dölj Aktivitetsfältet: Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn. Avmarkera kryssrutan Lås Aktivitetsfältet. Markera kryssrutan Dölj Aktivitetsfältet automatiskt. Aktivitetsfältet döljs nu på skärmen. Du kan se det igen genom att peka på den plats där du senast såg det.

Stäng av funktionen Dölj automatiskt: Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn. Avmarkera kryssrutan Dölj Aktivitetsfältet automatiskt.

Lägga till ett verktygsfält i
Aktivitetsfältet:
Högerklicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet och peka sedan på Verktygsfält. En lista med verktygsfält visas. De verktygsfältsnamn som har bockmarkeringar bredvid sig visas redan i Aktivitetsfältet. Klicka på valfritt listobjekt om du vill lägga till eller ta bort det.


Fönster:http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Working-with-windows

Delarna i ett typiskt fönster

· Namnlist. Visar namnet på
dokumentet och programmet (eller mappnamnet om du arbetar i en mapp).

· Knapparna Minimera, Maximera och
Stäng.
Dessa knappar döljer fönstret, förstorar det så att det täcker hela
skärmen och stänger det.

· Menyrad. Innehåller objekt
som du kan klicka på för att göra val i ett program

· Rullningslist. Gör det möjligt
att rulla innehållet i fönstret och visa information som för tillfället inte
kan visas.

· Kantlinjer och hörn. Du kan dra i
dessa med muspekaren och ändra fönstrets storlek.

Flytta ett fönster:Peka med muspekaren på namnlisten Bild på muspekarenoch dra fönstret till önskad plats.

Ändra storlek på ett fönster: Täcka hela skärmen – klicka på MaximeraBild på knappen Maximeraeller
dubbelklicka på fönstrets namnlist.

Återställ det maximerade fönstret – klicka på ÅterställBild av återställningsknappen(visas
i stället för Maximera), eller dubbelklicka en gång till på fönstrets namnlist.

Ändra storlek på ett fönster – peka på ett av fönstrets hörn. När muspekaren ändrar form till en dubbelriktad pil dra i kantlinjen eller hörnet och ändra fönstrets storlek.

Dölja ett fönster:

Minimera ett fönster – klicka på MinimeraBild av knappen Minimera. Fönstret försvinner från skrivbordet och visas bara som en knapp i Aktivitetsfältet.

Visa ett minimerat fönster på skrivbordet igen – klicka på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet.

Stänga ett fönster:Om du vill stänga ett fönster klickar du på StängBild på knappen Stäng. När du stänger ett fönster tas det bort från skrivbordet och Aktivitetsfältet.

Varje program har en egen knapp i Aktivitetsfältet. Om du vill växla till ett annat fönster klickar du på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet.

Dialogrutor: En dialogruta är en speciell typ av fönster där du kan svara på en fråga, välja ett alternativ för att utföra en åtgärd, eller ta del av viktig information.

Menyer, knappar, fält och rutor: http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows7/Using-menus-buttons-bars-and-boxes

Menyer:

Rullningslister:

Kommandoknappar:

Alternativknappar:

Kryssrutor:

Skjutreglage:

Textrutor:

Nedrullingsbara listor:

Listrutor:

Flikar:


Program: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/using-programs

Öppna Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen. Den vänstra delen av Start-menyn innehåller en lista över program, bland annat webbläsaren, e‑postprogrammet och de senast använda programmen. Klicka på ett program om du vill starta det.

Du kan också skriva in hela eller en del av namnet i sökrutan längst ned i den vänstra delen av Start-menyn.

Om du vill välja från en komplett lista över program klickar du på Start och sedan på Alla program.

Du kan också starta program genom att öppna en fil.

Klicka på en meny om du vill använda ett kommando som finns på den aktuella menyn.

Med verktygsfält kan du snabbt komma åt kommandon i form av knappar eller ikoner.

Peka på en knapp om du vill veta vad en knapp i ett verktygsfält gör. Knappens namn eller funktion visas.

Många program har funktioner som gör att du kan skapa, redigera, spara och skriva ut dokument.

Klicka på Arkiv-menyn i programmet och sedan på Nytt.

När du arbetar i ett dokument sparas de ändringar och tillägg du gör i datorns RAM-minne. Informationen i RAM-minnet lagras bara temporärt och om datorn stängs av eller om ett strömavbrott uppstår, går all information i RAM-minnet förlorad.

Genom att spara ett dokument kan du ge det ett namn och lagra det permanent på datorns hårddisk. På så sätt bevaras dokumentet även om datorn stängs av, så att du kan fortsätta att arbeta med det senare.

Klicka på Spara eller Spara som…Arkiv-menyn.

Du kan flytta information mellan filer genom att Kopiera och Klistra in

I de flesta program kan du ångra åtgärder och misstag . Klicka på ÅngraRedigera-menyn.

I stort sett alla program har ett inbyggt hjälpsystem. Klicka på det första objektet på Hjälp-menyn i programmet eller Tryck på F1

Klicka på Stäng Bild på knappen Stäng i det övre högra hörnet om du vill avsluta ett program. Du kan också klicka på AvslutaArkiv-menyn. Kom ihåg att spara dokumentet innan du avslutar programmet.


Filer och mappar: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/working-with-files-and-folders

I en dator finns flera typer av filer, t.ex. textdokument, kalkylblad, digitala bilder och musik. I datorn representeras filer av ikoner.

En mapp är i stort sett bara en behållare där du sparar filer.

En mapp i en annan mapp kallas för en undermapp. Du kan skapa hur många undermappar du vill och varje mapp kan innehålla ett valfritt antal filer och undermappar.

Du öppnar din personliga mapp genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappenoch
sedan på ditt användarnamn högst upp i den övre högra delen av Start-menyn.

När du öppnar en mapp på skrivbordet visas ett mappfönster med Navigeringsfönster, Knapparna Bakåt och Framåt, Verktygsfält, Adressfält, Rubriker, Fillista, Sökrutan och
Informationsfönstret.

Varje gång du klickar på knappen Ändra visning ändras vyn i mappfönstret där filer och mappikoner visas.

Använda sökrutan när du letar efter en fil. Du hittar sökrutan överst i varje mapp.

De flesta kopierar och flyttar filer genom att dra och släppa.

Om du vill ta bort en fil öppnar du mappen som innehåller filen och markerar sedan filen. Tryck på DEL och klicka sedan på Ja i dialogrutan Ta bort fil. När du tar bort
en fil sparas den temporärt i Papperskorgen.

Dubbelklicka på en fil om du vill öppna den.

Högerklicka på filen, klicka på Öppna med och sedan på det program du vill använda.

Utforskaren:
(Explorer på engelska)

Kan nås genom att högerklickaStartknappen och klicka på ”Öppna Utforskareneller genom att skapa en genväg:

1) Klicka på Startknappen.

2) Skriv ”Utforskaren” i sökfältet.

3) Högerklicka på ”Utforskaren” som då kommer upp högst upp.

4) Klicka på ”Skicka till” och på ” Skrivbord (skapa genväg).

4alt) Alternativt klicka på ”Fäst på Start-menyn” eller på ”Fäst på Aktivitetsfältet”.

Visa eller dölja filnamnstillägg i Utforskaren i Windows: http://support.microsoft.com/kb/865219/sv http://support.microsoft.com/kb/865219/sv#LetMeFixItMyselfAlways

1. Starta Utforskaren.

2. Klicka på Verktyg.

3. Klicka på Mappalternativ.

4. Klicka på fliken Visning.

5. Rulla ned till Dölj filnamnstillägg för kända filtyper och avmarkera raden genom att klicka i kryssrutan.

Obs! Markera raden om du vill att filnamnstillägg ska döljas.

6. Klicka på OK.

Avancerat:

(Flikar i Utforskaren:http://sourceforge.net/projects/qttabbar/)

(Tips till Windows 7 & 8:http://windowstips.nu/tagg/utforskaren/)

(Gratis Utforskare – Tips & Favoriter:http://www.bosseweb.se/gratis-utforskare/)

Utforskaren

Utforskaren är ett instrument för att se vad datorn innehåller – vad som finns på hårddisken. Här kan du se strukturen på mappar och filer, och du kan även lägga till och ta bort filer och mappar. Du tar fram utforskaren genom att klickaikonen utforskaren som finns antingen i aktivitetsfältet eller som genväg på skrivbordet. Du kan också nå utforskaren genom att klickaStartknappen, skriva (del av) utforskaren i sökfältet och klickaUtforskaren högst upp i det fönster som då kommer upp.

utforskaren-2

< Minimera, Maximera, Avsluta
< Meny
< Tillbaka, Framåt

 

 

Här visas en äldre utgåva av utforskaren. i nyare utgåvor har trädstrukturens +/- tecken ersatts av små pilar – ofyllda för dolda undermappar och fyllda (svarta) för öppnade undermappar.

 

I den vänstra kolumnen ser du mappar i en trädstruktur. Om du för muspekaren till denna kolumn visas små pilar till vänster om de mappar som har undermappar. Pilarna är vita (ej ifyllda) om undermapparna är dolda. Klicka på en vit pil så kommer undermapparna upp under mappen och förskjutna åt höger. Om du klickar på en svart (fylld) pil kommer undermapparna att döljas, och pilen blir vit.

 

Om du klickar på en mapp (på namnet eller ikonen) i vänstra kolumnen (trädstrukturen), kommer dess undermappar fram i den högra kolumnen (utforskarfönstret). Om du klickar på en mapp eller fil här, markerar du den. Om du dubbelklickar på en mapp här kommer dess undermappar fram och om du dubbelklickar på en fil här hämtar du filen d.v.s. dokumentet/bilden kommer upp.

 

Tips: Stega dig fram till önskad mapp/fil genom att först välja (klicka på) någon lämplig mapp i vänstra kolumnen (t.ex. Mina dokument eller Mina bilder). Gå sedan över till högra kolumnen och dubbelklicka succesivt ner tills du kommer till önskad mapp/fil.

 

I adressfältet ser du var i trädstrukturer du befinner dig för tillfället. Du kan gå tillbaka genom att här klicka på en mapp högre upp i strukturen.
Du kan gå tillbaka till tidigare kommando genom klicka på Bakåt-knappen långt upp till vänster. Detta kan göras många gånger. Sedan kan du ångra dina bakåtsteg med Ångra-knappen till höger om Bakåtknappen.

 

Högt upp finns en menyrad som innehåller alla kommandon du kan utföra. Du kan alternativt högerklicka på någon mapp eller fil och få upp en meny med tillåtna kommandon.

 

När du sparar eller sparar som… kommer utforskaren upp för att du skall tala om var du vill spara den. Den ser likadan ut med skillnad att du har en knapp längst ner för ”Spara”, samt att det finns två fält ”Filnamn”, där du kan ange filens namn och ”Filformat”, som anger vad det är för typ av fil (behöver du sällan bry dig om). När du har klickat dig fram till den plats du vill lägga filen i och angett vad du vill kalla den, klickar du på Spara och du har lagt in din fil i vald mapp.

Program

Vi skall nu ladda ner ett program – nedräknande timer – spara det på hårddisken och ställa in programmet. Så här gör vi:


1.   Ta fram Internet Explorer  IE
(genom att dubbelklicka på en genväg på skrivbordet eller på Aktivitetsfältet eller genom att klicka på Startknappen, skriva Internet Explorer i sökfältet och klicka på lämplig fil).

2.   I adressfältet högst upp skriver du ” free-countdown-timer.com ”och trycker Enter.
adressfältet
(Du kan alt. göra en Googlesökning på samma text).(Du kan alt. markera texten mellan ” ”-tecknen, högerklicka, välja kopiera och klistra in den i adressfältet i IE).

3   Du har nu fått fram Free Countdown Timer:s hemsida. Klicka här på Download högst upp till höger.
download
Du kommer nu till en ny sida med vissa uppgifter. Klicka här på ”Download Now”. En ny sida kommer upp samt en fråga ”Vill du köra eller spara Free C…….”. Tryck här på ” Kör ”.
Kör-Spara
Nu kommer ett nytt fönster upp med frågan ” Tillåter du att följande program …….. ”. Tryck här på ”Ja”, eftersom du vet att detta program är OK.
Den här något komplicerade proceduren måste vi genomlida av säkerhetsskäl.

4.   Nu kom installationsfönstret upp.
Installationsprogram
Det kan vara lämpligt att avsluta alla andra fönster (röda krysset) innan du går vidare. När bara fönstret för installationsprogrammet är kvar, klickar du på Nästa.

5.   Nu får du ett förslag att programmet skall sparas i t.ex. ” C:\Program Files……. ”.
Installera-var
Detta är nästan alltid rätt ställe, så acceptera detta genom att klicka på Nästa.

6.   Nu får du en fråga om placering av genväg. Detta kan du ändra genom att klicka på Bläddra, men här accepterar vi förslaget genom att klicka på Nästa.

7.   Nu frågas om du vill ha en ikon på skrivbordet. Detta accepterar vi genom att klicka i den lilla fyrkanten (som förmodligen redan är förbockad). Klicka på Nästa.

8.   Nu kommer en bekräftelse på vad vi har valt. Om allt är OK klickar vi på Installera och installationen sker.

9.   Nu frågas bl.a. om vi vill starta programmet. Se till att rutan för att starta programmet är förbockad och ta bort den andra bocken genom att klicka på den. Nu klickar vi på Slutför.
Installationsprogram-slutför

10.   Förminska fönstret och placera det på ett lämpligt ställe.
TimerVi har nu laddat ner timern och lagt in den på hårdisken (i C:\Program Files (x86)\FreeCountdownTimer). Nu skall vi ställa in timern och ändra vissa parametrar.

Efter installationen har du ju timern redan uppe, men när du senare skall ta upp den dubbelklickar du på ikonen på Skrivbordet. Du kan också klicka på Startknappen längst ner till vänster i Aktivitetsfältet och skriva t.ex. ”timer” i Sökfältet, och klicka på  ”FreeCountdownTimer ”.

Över själva timern finns ett menyfält, där det översta innehåller alla tillgängliga kommandon.

Under denna finns ett fält med de vanligaste kommandona:
Lägg till där du kan lägga till ytterligare en timer (du kan lägga till så många du vill).
Ändra där du ändrar inställningar eller väljer nya parametrar för den timer som är vald (förbockad).
Radera där du kan ta bort förbockad timer.
Timer-meny

Gör så här:

1.   Klicka på Ändra. Ett nytt fönster kommer upp.
Timer-ändra

Klicka på knappen för Nedräkning.
Klicka på de små pilarna under ” Timmar: Minuter: Sekunder: ” tills du får 0 Timmar, 5 Minuter, 0 Sekunder.
I fältet Etikett skriver du t.ex ” 5 SEK ”.
Klicka på ” Visa nedräkning i flytande fönster ” (förbockad).
I fältet under Ljud klickar du på den lilla pilen till höger och väljer ett av alternativen.
Timer-ändrat
KlickaOK och du får upp en nedräknande timer.


2.   KlickaLägg till i timerfönstrets meny. Nedräkningsfönstret kommer upp igen (men nu kommer vi att behandla en ny timer som skall komma upp under den förra).

Klicka på ” Räkna till (från) datum och klockslag ”. Klicka på den lilla pilen till höger i fältet under ” Datum, Tid: ” och klicka fram tiden under klockan c:a 30 minuter. Klicka på ”I dag”.
Timer-nytt
KlickaOK. Du har nu två timrar.

3.   KlickaRadera i timerfönstrets meny om du vill ta bort någon timer. Den timer som är förbockad raderas.

4.   Om du vill ha hjälp kan du klicka på Hjälp och sedan på ”Hjälp: Free Countdown Timer 3.0.0” på den övre menyraden eller på frågetecknet (?) på den undre menyraden.

Några användbara program i Windows.

Det finns ett antal bra och användbara program i Windows. För att få upp dessa klicka på Startknappen och skriv ett av följande (grönt) i sökfönstret och klicka på programmet i den meny som kommer upp (eller Kopiera och Klistra in).

1.  WordPad

2.  Förstoringsglaset

3.  Fästisar

4.  SnippingTool   (skärmklippverktyget)

5.  Kalkylatorn

6.  Skärmtangentbordet

7.  Paint

Vad är vad

Ord, namn och begrepp som du bör känna till för att börja använda
datorn.

SKRIVBORDET

Startknappen -> Startmenyn -> Sök Program; Sök i datorn

Genväg För att snabbt komma åt program m.m.

Aktivitetsfältet Snabbt växla mellan flera fönster

MUSEN

Vänsterklick (Klick) Markera (ibland utför kommando)

Dubbelklick Utför kommando (öppna filer, mappar,genvägar)

Högerklick Visar en meny med möjliga alternativ (kopiera)

Dra och släpp Flyttar filer, mappar, text m.m.

MAPPAR OCH FILER

Bibliotek / Dokument Dokument – Word, Open Office, WordPad m.m.

Bibliotek / Bilder Bilder – (.jpeg .jpg .gif .png)

PROGRAM

Utforskaren Alla filer och mappar i datorn

Internet Explorer Webbläsare – det som är åtkomligt utanför datorn

WordPad Textbehandlingsprogram (här i st.f. Word)

METODER

Markera Vänsterklicka (objekt) eller dra och släpp (text)

Kopiera * Högerklicka -> Kopiera. Finns kvar efteråt

Klipp ut * Högerklicka -> Klipp ut. Försvinner härifrån efteråt

Klistra in ** Kopierat eller inklistrat sätts in på markerad plats

Gå tillbaka och framåt Det går i regel att gå tillbaka eller framåt ett eller

flera steg (ångra) om man t.ex. gör ett misstag.

image001

* Det man kopierar eller klipper ut hamnar i Urklipp(en osynlig behållare och ligger kvar där tills man gör en ny Kopiera/Klipp ut.

** Man klistrar in det som finns i behållaren Urklipp.

 

Filändelser

Filändelser

De vanligaste filändelsernade vanligaste

Filändelser till bildfiler

.gif Används ofta på webben

.jpeg eller .jpg Vanligast

.png Används ofta till ikoner

.psd Bildbehandlingsprogrammet Photoshop

.bmp Ganska vanlig

Filändelser till webben

.html eller .htm Webbsida

Filändelser till textbehandlingsprogram

.rtf Format för dokumentfiler. Kan läsas av Word, WordPad och Open Office

.doc Ett vanligt Word-dokument

.odt OpenOffice-formatet

.txt En fil som enbart innehåller text. Anteckningar

.xls Excel-dokument. Microsoft World

Filändelser till övriga filer

.pdf Acrobat Reader. Ett dokument där du inte kan gå in och ändra något

.exe Startar varje program. Farliga i e-post.

.zip Komprimerad fil

—————————————————————————————————————

 

Aktivera visning av filändelser genom att i Utforskaren välja Verktyg – Mappalternativ, fliken Visning och ta bort bocken framför Dölj filnamnstillägg för kända filtyper.

 

Säkerhet

Skadliga program: Det finns flera typer av program som kan infektera och skada din dator. Dessa är uppdelade i grupperna virus, spyware, adware, trojaner, cookies och maskar (worms). Ingen av dessa grupper kan kallas den farligaste för inom varje grupp finns det program som gör allt från att bara göra så att en bild kommer upp på bildskärmen med jämna mellanrum, till de program som stjäl och förstör allt på datorn. Men oftast märker den som använder datorn inte av att man invaderats av skadliga program förutom att datorn blir långsammare och går allmänt sämre. Vad som skiljer de olika grupperna åt är sättet de infekterar datorn på. Dagens vanligaste källa till infektion av skadliga program är Internet då det kopplar samman en sån extrem mängd datorer.

Hur Man skyddar sig mot skadliga program: En bra början som skyddar mot nästan alla typer av intrång är en bra och ofta uppdaterad brandvägg, då brandväggen stoppar alla program som den vet är skadlig. Om man har en del kunskap inom området kan man också i de flesta fall ställa in brandväggen att bara tillåta filer som datorn specifikt har efterfrågat att få komma igenom, men det är inget den okunnige bör pilla med. Brandväggar ger dock inte 100% skydd mot intrång, så man skall alltid kombinera dem med andra program. En annan sak som ökar säkerheten är att alltid ha den senaste versionen av operativsystemet installerad, men det brukar operativet sköta av sig själv. När det gäller Internet är det en bra ide att inte använda Internet Explorer som följer med Windows utan att hellre använda sig av en alternativ webbläsare som Firefox eller Google Chrome. Man skall också vara försiktig med vilka hemsidor man besöker. Oseriösa hemsidor, porrsidor och populära sidor är ofta infekterade men i fallet med väldigt populära sidor, är de också ofta väldigt seriösa och uppdaterar och skannar sina system ofta, men man skall ändå vara försiktig.

Läs mer på:
http://sv.wikibooks.org/wiki/Dators%C3%A4kerhet_i_Windows_f%C3%B6r_okunniga


 Om du får problem kan du hitta lösningar på en mängd olika problem här:

Microsoft Sverige Hjälp och Support
Hitta automatiserade lösningar för dina problem.
http://support.microsoft.com/fixit/sv

Microsoft Safety Scanner – Få en gratis säkerhetsgenomsökning för datorn
http://www.microsoft.com/Security/scanner/sv-se/default.aspx


Om ett program hänger sig och du inte kan göra någonting – gör så här:

Tryck samtidigt på tangenterna Ctrl, Alt och Delete (Ctrl+Alt+Delete).
CtrlAltDelete

Du kommer nu till en skärm med fem alternativ. Klicka här på  Starta Aktivitetshanteraren.
Aktivitetshanteraren

Aktivitetshanteraren kommer upp. Klicka på fliken Program (kanske redan valt).
Här ser du alla program som finns uppe just nu.
Klicka på (markera) det program som har låst sig eller du vill ta bort.
Klicka på Avsluta aktivitet.

Webbsida

WEBBSIDA

Efter den här texten finns koden för några widgets insatta i en webbkod – html. Widgets är i regel en liten programmsnutt som kan sättas in i ett webbprogram. Ofta är detta endast en länk till en annan plats på Internet, varför den kan uppdateras kontinuerligt och styras genom den webbplatsen.


Vi börjar denna övning med att ta fram en widget som redan är framtagen på den här webbplatsen och sparar den på skrivbordet, för att senare kunna använda den som mall.

widget.html

1.  Klicka på ”widget.html” här ovanför. Vad händer? Jo, vår jamande katt kommer upp i en ny flik i webbläsaren. Om du ser högst upp, intill adressfältet, finns två flikar (”Webbsida-SKPF53….”  resp. ”JamandeKatt”). Klicka på dem i tur och ordning så kommer denna sida resp. Katt-sidan upp.

2.   Om du sätter muspekaren över fliken ”JamandeKatt”, ser du ett rött kryss längst till höger. Klicka på det röda krysset och den fliken försvinner.

3.  Vi skall nu ta fram samma widget, men nu i ett nytt fönster. Nu högerklickar vi i stället på ”widget.html” här ovanför. I menyn som nu kommer fram klickar vi på Öppna i nytt fönster. Nu kom vår Jamande Katt fram igen, fast denna gång i ett nytt fönster.

4.   Ändra storleken på Katt-fönstret genom att placera muspekaren på fönstrets ram – när muspekarens symbol övergår i en dubbelriktad pil trycker du ner och håller nere vänster musknapp, och drar musen tills storleken är korrekt. Upprepa proceduren tills du är nöjd.

5.   Placera katt-fönstret på lämpligt ställe, genom att sätta muspekaren på fönstrets översta list (på ett tomt ställe ovanför eller vid sidan om adressfältet och flikarna), hålla ner vänster musknapp och dra fönstret till lämplig plats.

6.   Nu har vi vår katt framme.  Den ligger nu som en webbsida, men vi skulle vilja lägga in den lokalt, på vår egen hårddisk, så att vi kan ta fram den när vi vill. Markera katt-fönstret genom att klicka på listen ovanför adressfältet i katt-fönstret. Under adressfältet finns en meny (om den inte syns trycker du på Alt-knappen på tangentbordet). Klicka här på Arkiv, och i den meny som kommer upp klicka på Spara som… .

7.   I Utforskaren som nu kommer upp, klickaSkrivbord. Nästan längst ner finns två fält: Filnamn och Filformat. I Filnamn står JamandeKatt åtföljt av  ”.htm” eller ”.html” (obs. punkten som åtskiljer namnet och filändelsen). I fältet Filformat står Hela webbsidan (*.htm;*.html). KlickaSpara längst ner. (Du kan naturligtvis i Utforskaren lägga in din fil i vilken mapp som helst eller skapa en ny.)

8.   Dubbelklicka på ikonen ”Katt.html” eller vad du kallade den. Se där, nu kom vår widget upp i ett eget fönster. Justera storleken på skärmen och placera den på ett lämpligt ställe.

9.   Om du vill spara filen någon annan stans – den ligger nu på skrivbordet – ta fram Utforskaren och klicka dig fram till där du vill lägga filen. Dra ev. Utforskarfönstret något åt höger, så att du kan se ikonenen för din fil på Skrivbordet. Nu högerklickar du på ikonen på Skrivbordet, håller nere höger musknapp medan du drar ikonen in på Utforskaren och släpper musknappen. Klicka på Flytta hit. Filen finns nu i vald mapp och har försvunnit på Skrivbordet.(Du kan alt. dra ikonen med vänster musknapp, men då försvinner den inte från Skrivbordet, men du kan då ta bort den med ”Delete”) Alternativt kan du högerklicka på ikonen ”JamandeKatt” på skrivbordet och klickaKopiera (eller Klipp ut), ta fram Utforskaren och klicka dig fram till den mapp du vill lägga den i, där du högerklickar och klickar på Klistra in.

10.   Vill du ha fler Widgets – gör likadant (punkt 3-9) med någon annan Widget. Här följer några till:

slideshow.html

video.html

FlagSmiley.html

Facebook smileys

Får du problem eller vill du fråga något, skriv en kommentar här nedanför, så får du kanske ett svar från någon i gruppen.


HTML – grundkonceptet för webbsideprogrammering: ============================================================

<html>
<head>
<title>Titel för webbsidan</title>
</head>
<body>

<!– ——– Här skriver du det som skall in på sidan ——— –>

</body>
</html>

============================================================= =

Alternativ med CSS (stil):

<body style=”background-color:Green”>

<body style=”background-color: #6d759a;”>

(Du kan ersätta ”lightgreen” med ”red”,”blue”,”yellow”,”green”,”grey” o.s.v)


 140304-Katt  Jamande Katt

<html> <head> <title>Katt</title> </head> <body> <script type=”text/javascript” src=”http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js”></script><script type=”text/javascript”>if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget(’d2609934-a4ad-4885-8d28-aef8c6c5ee13’);</script> <noscript>Get the <a href=”http://www.widgetbox.com/widget/maukie-the-virtual-cat”>Maukie – the virtual cat</a> widget and many other <a href=”http://www.widgetbox.com/”>great free widgets</a> at <a href=”http://www.widgetbox.com”>Widgetbox</a>! Not seeing a widget? (<a href=”http://support.widgetbox.com/”>More info</a>)</noscript> </body> </html>


140304-Video  Video

<html> <head> <title>Video</title> </head> <body> <script type=”text/javascript” src=”http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js”></script><script type=”text/javascript”>if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget(’9d81a16a-b59a-438b-81aa-9cb50975941f’);</script> <noscript>Get the <a href=”http://www.widgetbox.com/i/9d81a16a-b59a-438b-81aa-9cb50975941f”>Video Gallery Pro</a> widget and many other <a href=”http://www.widgetbox.com/”>great free widgets</a> at <a href=”http://www.widgetbox.com”>Widgetbox</a>! Not seeing a widget? (<a href=”http://support.widgetbox.com/”>More info</a>)</noscript> </body> </html>


140304-Bildspel   Bildspel

<html> <head> <title>Bildspel</title> </head> <body style=”background-color:Green”> <script type=”text/javascript” src=”http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js”></script><script type=”text/javascript”>if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget(’a3be7767-349e-4ba4-b60d-a2de4d3e13ab’);</script> <noscript>Get the <a href=”http://www.widgetbox.com/i/a3be7767-349e-4ba4-b60d-a2de4d3e13ab”>Slideshow Creator Pro</a> widget and many other <a href=”http://www.widgetbox.com/”>great free widgets</a> at <a href=”http://www.widgetbox.com”>Widgetbox</a>! Not seeing a widget? (<a href=”http://support.widgetbox.com/”>More info</a>)</noscript> </body> </html>


Receptsamling

Vi gör nu en receptsamling som skall ligga i vårt bibliotek under dokument. Vi gör där tre mappar: Mat, efterrätter och bröd. I mappen mat lägger vi in två undermappar för kött resp. fisk. Vi letar sedan efter några lämpliga recept i t.ex. Arlas receptsamlingar. Här kopierar vi utvald text och för över (klistrar in) i WordPad (eller annan textredigerare). Efter viss redigering i WordPad sparar vi filen (spara som…) i lämplig mapp i bibliotekets dokumentmapp.

1. Förbered mappstrukturen.

Ta fram Utforskaren och klicka dig fram till Bibliotek/Mina dokument. KlickaNy mapp, skriv ”Mat” och tryck Enter. Klicka på Ny mapp igen, skriv ”Efterrätter” och tryck Enter. Klicka på Ny mapp igen, skriv ”Bröd” och tryck Enter. Nu har vi tre undermappar i Bibliotek/Mina dokument, nämligen mat, efterrätter och bröd, men inte i den ordningen. De har förmodligen sorterats i bokstavsordning. Om du vill ha en annan ordning gör t.ex. så här: Högerklicka på Mat och klicka på Byt namn. Mat blir nu markerat (blått). Klicka på det blåmarkerade Mat (blåmarkeringen försvinner). Klicka igen före M:et i Mat eller använd piltangenterna så att muspekaren (blinkar) står före M:et i Mat. Här skriver du 1- så att det nu står 1-Mat. Ändra på samma sätt Efterrätter och Bröd så att det nu i stället står 2-Efterrätter och 3-Bröd.
Vi skall nu lägga in undermapparna Kött och Fisk under Mat. Dubbelklicka på 1-Mat. Denna mapp är mycket riktigt tom (Denna mapp är tom). Klicka här på Ny mapp och skriv 1-Kött. Klicka på Ny mapp igen och skriv 2-Fisk.Nu har du en första mappstruktur för vår receptsamling. Den kan du sedan utvidga eller ändra efter behag. Men nu skall vi fylla den med lite innehåll!

2. Hämta ett recept.

Ta fram Internet Explorer (IE) och gör en Googlesökning på t.ex ”Recept Arla” och tryck Enter. Du får nu en mängd förslag. En bit ner på den sidan som nu dyker upp ser du Arlas egen hemsida. Klicka här på t.ex. Kyckling. På den sida som nu dyker upp klickar vi någonstans i kycklingreceptet och vi kommer till huvudsidan för receptet på ”Ugnsstekta kycklingklubbor med jordärtskockor och svamp”. Här skall vi nu kopiera över bild och text till en ordbehandlare typ WordPad (eller Word eller Open Office eller …). Vi använder oss av WordPad, eftersom den finns på alla Windowsdatorer.

3. Förbered filöverföring.

Vi tar nu fram WordPad genom att klicka på Startknappen, skriva ”wordpad” i sökfältet och klicka på ”WordPad” när det kommer upp. (Du kan alt. hitta Wordpad i ’mest använda program’ som dyker upp när du klickar på Startknappen. Alt. kan även WordPad finnas på Aktivitetsfältet eller som genväg på skrivbordet om den har blivit inlagd här.) Ändra nu storleken på WordPadfönstret så att det täcker drygt halva skärmen och flytta den åt ena sidan. Ta fram IE (kycklingreceptet) och ändra storlek även på den till drygt halva sidan och dra den till andra sidan. Du kan nu aktivera växelvis WordPad och IE genom att klicka på fältet högst upp på resp. sida.

4. Kopiera receptet i IE till WordPad.
Det går i princip att överföra hela receptet på en gång (dock ej bild och text samtidigt i WordPad), men så här i början tar vi det bit för bit. Bilden ligger överst, så vi börjar med den.

4a. Kopiera över bilden
Sätt muspekaren på bilden i receptet, tryck ner vänster musknapp, håll den nedtryckt och dra den över till Wordpad, där du släpper mesknappen. Har du tur så funkade denna enkla metod. Men det kanske inte fungerade. Då prövar vi nästa metod. Sätt muspekaren på bilden igen (se till att ingenting annat är markerat), högerklicka och klicka på Kopiera på menyn som kommer fram. Nu finns bilden i Utkast (den osynliga behållaren). Gå över till WordPad och markera (klicka på) den plats där du vill placera bilden, högerklicka och klicka på Klistra in. Och där kom bilden fram. Den är onödigt stor, så vi förminskar den genom att markera (klicka på) den. Nu kommer det fram små fyrkanter runt bilden där vi kan placera muspekaren. När pilen övergår till en dubbelpil trycker vi ner vänster musknapp, håller den nedtryckt och drar tills vi får önskad storlek, då vi släpper musknappen.

4b. Kopiera över rubriken.

Markera rubriken (Ugnsstekta kycklingklubbor med jordärtskockor och svamp) genom att dra över texten med vänster musknapp nedtryckt över texten. Tips! Det är många gånger enklare att markera från slutet till början. Högerklicka nu på den markerade (blå) texten och klicka på Kopiera. Gå över till WordPad och markera den plats där du vill placera rubriken (du kanske behöver trycka Enter för att få ny rad). Högerklicka och klicka Klistra in, och där sitter rubriken. Redigera texten genom att ändra textstorlek till t.ex. 20px, textformat till t.ex. Arial och ev. en ny textfärg till t.ex. röd.

4c. Kopiera över övrig text.

Kopiera först den vänstra spalten (Ingredienser) och sedan den högra (Gör så här:) på samma sätt och redigera texten efter behag.

5. Spara filen i Bibliotek/Mina dokument/Recept/Mat/Kött.

I WordPad klicka på den blå fältet längst upp till vänster och klicka på Spara som. I Utforskaren, som nu kommer upp klickar du dig fram till Bibliotek/Mina dokument/Recept/Mat/Kött. I fältet Filnamn längre ner ger du filen ett lämpligt namn t.ex. ”Kycklingklubba”. (I fältet Filformat skall det nu stå ”rtf” som är ett format, som kan läsas av många ordbehandlare). När du nu klickar på Spara har du en ny fil Bibliotek/Mina dokument/Recept/Mat/Kött/Kycklingklubba.

Övning med bilder

Skapa genväg till Utforskaren:

image001

1. Vänsterklicka på Startknappen
2. Skriv ”utforskaren” (eller del av) i Sökrutan i Startmenyn
3. Högerklicka på ”Utforskaren” (längst upp)
4. Gå ner till Skicka till och till höger och ner till Skrivbord (skapa genväg) eller Desktop (create shortcut). Klicka här.
Du kan göra likadant med t.ex Intenet Explorer, Word, Excel, WordPad, Anteckningar, Skärmklippverktyget m.m. i st. f. Utforskaren

Spara webbsida:

image002

1. Ta fram Internet Explorer
2. Skriv i adressfältet: kurs.skpf53.se och tryck Enter. Klicka på menyfliken Grund.

image003

3. KlickaArkiv / Spara som…

Utforskaren dyker upp för att du skall ange var den skall placeras

image003

4. Gå till Bibliotek / Dokument / Mina dokument i Utforskaren och klicka på Ny mapp
5 Ge mappen ett namn (t.ex. DATAkurs) och klicka på Öppna (längst ner) eller dubbelklicka på filen
image003
6. Ge filen ett namn (t.ex. datakurs) och klicka på Spara (längst ner)
Du har nu en egen fil i Bibliotek/Dokument/Mina dokument/DATAkurs/datakurs.htm
7. Sök upp den i Utforskarenoch dubbelklicka på filen datakurs.htm
image003

[ Vill du ha en genväg till filen, sök upp den i Utforskaren, högerklicka på filen och välj Skicka till / Skrivbord (skapa genväg) eller Desktop (create shortcut). Du kan alt. klicka på Skapa genväg i stället. Den hamnar då i samma fil, där du kan flytta den dit du vill. Du kan också alt. lägga till den i Favoriter.]

 

Kopiera bilder från webben till en egen fil:

image003

1 Ta fram Internet Explorer
2 Skriv skpf53.se i adressfältet och tryck Enter
image003
3. Navigera till Bilgalleriet och klicka på bilden Datakurs 2013-01-29.

[(4alt. Gå till den bild du vill kopiera och högerklicka på den. Klicka på Kopiera.Gå sedan till Utforskaren och Klistra in den på den plats du önskar)]
image003

4. Gå till den bild du vill kopiera och högerklicka på den. Klicka på Spara bild som…
Utforskaren dyker upp

image003

5. I Utforskaren klicka dig fram till Bibliotek / Bilder / Mina bilder
6. Klicka på Ny mapp och ge den ett namn (t.ex. Datakurs) och klicka på Öppna
image003
7. Ge ev. filen ett nytt namn och klicka på Spara
8. Sök upp den i Utforskaren och dubbelklicka på filen xxx.jpg.


 

Bränn bilder från en egen fil till en CD eller DVD: (ej Windows XP)

http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/burn-a-cd-or-dvd

1. Ta fram Utforskaren
image003
2. Gå till den mapp som innehåller de bilder du vill bränna t.ex. Bibliotek / Bilder / Mina bilder/Datakurs
3. Markera de bilder du vill bränna (håll ner Ctrl-knappen på tangentbordet om du vill markera flera)
4. Klicka på Bränn. Utforskaren för din CD-brännare dyker upp.
5. (Om du vill rensa skivan tryck på Ta bort temporära filer och följer instruktionerna)

image003

6. Klicka på Skriv till skiva. Fönstret Bränn till skiva dyker upp.
image003
7. Ge skivan ett namn (eller behåll föreslagna) och klicka på Nästa
8. Skivan bränns och matas ut. Ett nytt fönster dyker upp

image003

9. Tryck på Slutför

Övning text

Grunderna i Windows:

http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Windows-Basics-all-topics

ÖVNINGAR (text)

Skapa genväg till Utforskaren:

Vänsterklicka på Startknappen

Skriv Utforskaren i sökrutan

Högerklicka på ”Utforskaren
(längst upp)

Gå ner till Skicka till
och till höger och ner till Skrivbord (skapa genväg) eller Desktop (create
shortcut).
Klicka här.

Du kan göra likadant med t.ex
Intenet Explorer, Word, Excel, WordPad, Anteckningar, Skärmklippverktyget m.m.
i st. f. Utforskaren

Spara webbsida:

Ta fram Internet Explorer

Skriv i adressfältet: info.skpf53.se
och tryck Enter

Klicka på länken Datakunskap-grund.html

(KlickaArkiv /
Skicka / Genväg till skrivbordet
om du vill ha en genväg till webbsidan.)

KlickaArkiv /
Spara som…
(
Utforskaren dyker upp för
att du skall ange var den skall placeras)

Gå till Bibliotek / Dokument /
Mina dokument
i Utforskaren och klicka på Ny mapp.

Ge mappen ett namn (t.ex.
DATAkurs) och klicka på Öppna (längst ner) eller dubbelklick
a på filen.

Ge filen ett namn (t.ex. datakurs) och klicka på
Spara
(längst ner).

Du har nu en
egen fil i Bibliotek/Dokument/Mina dokument/DATAkurs/datakurs.htm

.

Sök upp den i Utforskarenoch
dubbelklicka på filen datakurs.htm.

[ Vill du ha en genväg till filen,
sök upp den i
Utforskaren, högerklicka
på filen och välj Skicka till / Skrivbord (skapa genväg) eller
Desktop (create shortcut).
Du kan alt. klicka på Skapa genväg i
stället. Den hamnar då i samma fil, där du kan flytta den dit du vill. Du kan också
alt. lägga till den i Favoriter.]

 

Kopiera bilder från webben till en egen fil:

Ta fram Internet Explorer

Skriv skpf53.se i adressfältet
och tryck Enter

Navigera till Bilgalleriet
och klicka på bilden Datakurs 2013-01-29.

Gå till den bild du vill kopiera
och högerklicka på den. Klicka på
Spara bild som… Utforskaren
dyker upp.

I Utforskaren klicka dig
fram till Bibliotek / Bilder / Mina bilder

Klicka på Ny mapp och ge
den ett namn (t.ex. Datakurs) och klicka på Öppna

Ge ev. filen
ett nytt namn och klicka på Spara

Sök upp den i Utforskarenoch
dubbelklicka på filen xxx.jpg.

Bränn bilder från en egen fil till en CD eller DVD: (ej Windows XP)

http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/burn-a-cd-or-dvd

Ta fram Utforskaren

Gå till den mapp som innehåller de bilder du vill
bränna t.ex. Bibliotek / Bilder / Mina bilder/Datakurs

Markera de bilder du vill bränna
(håll ner Ctrl-knappen på tangentbordet om du vill markera flera)


Klicka på Bränn.
Utforskaren
för din CD-brännare
dyker upp.

(Om du vill rensa skivan tryck på
Ta bort temporära filer)

Klicka på
Skriv till skiva. Fönstret
Bränn till skiva dyker upp.

Ge skivan ett namn (eller behåll
föreslagna) och klicka på Nästa

Skivan bränns och matas ut. Ett
nytt fönster dyker upp

Tryck på
Slutför

Kopiera text och bilder från webben eller från en egen fil:

Ta fram en webbsida eller någon
egen fil. Vi startar Internet Explorer och skriver info.skpf53.se i adressfältet
och trycker Enter. Klicka på länken Datakunskap-ovning-text.html

Markera en del av (eller hela)
texten genom att med vänster musknapp nedtryckt dra över en del av (eller hela) texten.

Sätt muspekaren någonstans på det
markerade området och högerklicka. Välj Kopiera.

Ta fram Word genom att
dubbelklicka på ikonen (se ovan) eller klicka på Startknappen och skriv Word
i sökfältet och klicka på Word. Word kommer upp. ( Om du inte har Word, använd Writer (Open Office) eller WordPad i stället. )

Högerklicka i textfältet
i
Word och välj Klistra
in
. Texten är kopierad.

Klicka på Arkiv
i Word och välj Spara som…

I Utforskaren som nu dyker
upp välj var du vill spara filen (t.ex. Bibliotek / Dokument / Mina dokument
/ någon mapp eller Ny mapp
)

Ge filen ett namn (eller
behåll föreslagna) i Filnamn.

Klicka på Spara

Sök upp den i Utforskarenoch
dubbelklicka på filen xxx.doc

Överkurs:

[ I Filformat kan du välja
olika format (klicka på den lilla svarta nedåtpilen längst till höger).

.doc blir ett
worddokument

.odt blir ett Open
Office – dokument

.rtf är läsbart i M.Word
och Open Office

.txt blir en ren
textfil

.htm eller .html blir en
webbsida
. ]

Lektion 5


Sätt in bilder och text i WordPad och spara dokumentet.

Vad vi skall göra:
1. Kopiera en bild och lite text från SKPFs hemsida.
2. Ta fram WordPad och klistra in bilden och texten.
3. WordPad kan inte ta in både bild och text samtidigt, så vi tar bort det som skulle varit bilden
4. Gå tillbaka till hemsidan och kopiera bilden – nu bara bilden.
5. Klistrar in bilden i Wordpad.
6. Spara bilden i Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf/140128 .


Gör så här:

1. Ta fram IE (Internet Explorer) eller annan webbläsare. Skriv i adressfältet skpf53.se och tryck Enter. Rulla ner något tills du ser elefantbilden. Sätt markören strax ovanför bilden – tryck ner och håll kvar vänster musknapp och drag över bilden och den gula texten till höger om bilden tills allt – bild och text – är markerat, där du släpper musknappen. Sätt nu muspekaren någonstans på det markerade området och högerklicka. På den meny som nu kommer fram, går du ner och klickar(=vänsterklickar) på kopiera. Nu finns det markerade i Urklipp – den osynliga behållaren.

2. Ta fram WordPad genom att klicka på Startknappen och skriva WordPad i sökfältet. Högerklicka där du vill sätta in det du kopierade, gå ner i menyn som dyker upp och klicka på Klistra in. Där dök texten upp, men bilden ser väl konstig ut ! (Hade du valt Word i st. f. WordPad hade det fungerat perfekt, men WordPad klarar inte att kopiera in både text och bild samtidigt, så vi får göra detta i två steg – först bilden och sedan texten, eller tvärtom).

3. Klicka där bilden skulle varit (det står förmodligen ”elef” i stället för bilden). När du nu markerade bilden, ser du en ram, som markerar var bilden skulle varit. Tryck på Delete på tangentbordet, och bildrutan försvinner. Nu har vi bara texten kvar.

4. Ta nu fram webbläsaren igen. Där är förmodligen bilden och texten fortfarande markerat (svagt blåtonat). Klicka på bilden eller på ett tomt område för att ta bort markeringen. Högerklicka nu på bilden och gå ner i menyn och klicka på kopiera. Bilden ligger nu i Urklipp (behållaren).

5. Ta nu fram WordPad igen, där vi har texten och skall lägga in bilden. Markera där du vill ha bilden (om du vill ha den längst upp och det inte finns någon plats – markera högst upp och tryck Enter, så får du en ny rad), högerklicka, gå ner i menyn och klicka på Klistra in, och – wips – där kom äntligen vår bild.

6. Nästan allra högst upp till vänster i WordPad finns ett mörkblått fält med något som liknar en bok samt en liten nedåtriktad pil. Klicka på den pilen, så kommer det upp en meny. Vi skall spara filen, men vi vet inte vad vi vill kalla den och var vi skall placera den, så vi klickar på Spara som. Nu kommer Utforskaren fram, men observera, längst ner till höger finns en ruta – Spara – som indikerar att nu frågar Windows var vi vill spara filen. Klicka dig fram till Bibliotek/Dokument/Mina dokument. Här skall vi skapa en ny mapp – skpf – genom att klickaNy mapp högt upp under adressfältet. En ny mapp kommer upp som heter just Ny mapp. Texten är markerad så skriv här skpf, och vi har en ny mapp Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf . Dubbelklicka på mappen skpf och vi ser att mappen som förväntat är tom. Klicka här på Ny mapp (högt upp) igen och skriv i st. f. Ny mapp – 140128. Vi har nu skapat en ny mapp – Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf/140128.
Långt ner finns ett fält som heter Filnamn. Här finns ett förslag – troligen Dokument. Markera Dokument och skriv i stället Bild och text. Klicka nu på Spara längst ner till höger, och vi har skapat filen Bild och text som ligger i mappen Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf/140128.

 

WordPad

Vi skall nu titta på WordPad, och vad vi kan göra där.

WordPad är ett ordbehandlingsprogram i något enklare tappning än Word och Open Office. Men den finns i varje Windowsdator, är tämligen enkel och har en del roliga möjligheter.

1. Ta fram WordPad med bilden och texten igen. Om du inte har den kvar klicka på Startknappen, skriv wordpad i sökfältet och klicka på WordPad. Kopiera in en bild och lite text.

2. Klicka på bilden. Du ser då en ram och några små fyrkanter utefter sidorna och i hörnen. För muspekaren över någon av dessa fyrkanter. När muspekaren övergår i en dubbelriktad pil, trycker nu ner vänster musknapp, håller den nedtryckt och drar bilden till önskad storlek och släpper musknappen.

3. Men vi har svårt att få rätt höjd/breddförhällande. Gå därför tillbaka till original storleken genom att klicka på den blå böjda pilen allra längst upp till vänster. Högerklicka på bilden och klickaÄndra bildstorlek i menyn som kommer fram. Se till att rutan framför Lås bredd-höjd-förhållande har en bock (klicka i den) och skriv ett procenttal i rutan Vågrätt. Klicka i rutan OK och bildens storlek har ändrats.

4. Nu skall vi leka med texten. Den del av texten som du vill förändra skall markeras (placera muspekaren i början eller slutet av den text du vill förändra, tryck ner vänster musknapp och drag över texten tills det du vill förändra är blåmarkerat. Där släpper du musknappen).

5. I menyn ovanför finns ett avsnitt som heter Teckensnitt. Genom att klicka på någon ruta här, kan du göra en massa förändringar – teckensnitt, teckenstorlek, förstora, förminska, fet-, kursiv-, understruken-, nedsänkt-, upphöjd text, markeringsfärg och textfärg. Klicka på de små svarta pilarna för att välja alternativ. Intressant är att du ser hur texten förändras, när du för muspekaren ner över de olika alternativen. Prova dig fram till olika alternativ för olika delar av texten. Om du ångrar en ändring eller vill gå tillbaka, klickar du på den böjda pilen högst upp. Du kan gå tillbaka många steg genom upprepade klickningar.

6. Prova på samma sätt de olika alternativen för markerad text i menydelen Stycke. Här kan du minska, öka indrag, påbörja lista, ändra radavstånd, vänsterjustera, centrera högerjustera, justera texten.

7. I menydelen Infoga klickaBild. Då kommer Utforskaren fram, där du kan välja en bild ur ditt eget bildarkiv.

Om du klickarPaintteckning kommer du in i Paint, ett program, där du kan rita, skriva, teckna med hjälp av figurer som du kan manipulera på en mängd olika sätt. Paint kommer upp i ett nytt fönster och WordPad ligger under. Klickafrågetecknet längst upp till höger för hjälp.

Klicka på Datum och tid, välj format ch tryck OK.

Om du klickarInfoga objekt kan du komma åt andra dokument som ligger i datorn. Detta är lite av överkurs, som vi inte går närmre in på här.

Lektion 4

Lektion 4

Hämta målarbild på IE och spara i ny mapp.

1. Starta Internet Explorer och gå in på Google.se om du inte redan är där (som startsida).

2. Skriv ”bilder” i sökfältet och gå ner till ”bilder att färglägga” och klicka där. Nu kommer det upp ett antal förslag. Klicka här på ”Bilder på bilder att färglägga”. Nu kommer det upp en massa bilder.

3. Välj ut en bild och högerklicka på den. Klicka på ”Spara bild som…”. Utforskaren kommer upp

4. Klicka på ”Mina bilder” i vänsterfältet i Utforskaren (klicka på de små vita pilarna vid Bibliotek och Bilder). Kontrollera högst upp att du är i mappen Bibliotek/Bilder/Mina bilder.

5. Klicka på ”Ny mapp” i fältet under adressfältet. En ny mapp dyker upp med namnet blåmarkerat (om inte högerklicka på den nya mappen och klicka på ”Byt namn”). Skriv t.ex. ”2013”. Vi har nu skapat en ny mapp och givit den namnet ”2013”.

6. Dubbelklicka på den nya mappen ”2013” och kontrollera högst upp i adressfältet att vi är i Bibliotek/Bilder/Mina bilder/2013. Klicka på ”Ny mapp” i fältet under adressfältet. En ny mapp dyker upp, som vi kallar t.ex. ”Målar bilder” på samma sätt som under punkt 5. Vi har nu skapat en ny undermapp till mappen ”2013” och givit den namnet ”Målarbilder”. Dubbelklicka på den och kontrollera att du är i mappen Bibliotek/Bilder/Mina bilder/2013/Målarbilder.

7. Vi är fortfarande under kommandot Spara som… och kommer att spara här. Men vi passar på att också ge filen ett nytt namn. I fältet ”Filnamn:” markerar vi namnet (untitled eller något liknande) och skriver ett nytt namn t.ex. ”KalleAnka” eller något betecknande för den bild du valt. Klicka nu på ”Spara” längst ner, och du har sparat filen Bibliotek/Bilder/Mina bilder/2013/Målarbilder/KalleAnka. Du kan kontrollera genom att ta upp Utforskaren igen och klicka dig fram till filen.

8. Passa på, medan du är på webbsidan med alla bilderna, att ladda in några fler bilder till din Målarbilder-mapp. Högerklicka på vald bild och välj ”Spara bild som…” – i Utforskaren kontrollera att du är i rätt mapp – ändra filnamnet och klicka på Spara.

 

 

Arrangera ”Målarbilder” och lägg till text i WordPad.

1. Öppna Wordpad (dubbelklicka på ikon eller skriv ”wordpad” i sökfältet under Startknappen ock klicka på WordPad i förslagen som kommer upp).

2. Öppna Utforskaren och klicka dig fram till Bibliotek/Bilder/Mina bilder/2013/Målarbilder. Högerklicka på den bild du väljer och klicka på Kopiera. Bildfilen finns nu i behållaren Urklipp.

3. Ta nu fram WordPad (kanske ligger den bakom Utforskaren). Högerklicka där du vill ha bilden och klicka ”Klistra in”, och där sitter bilden.

4. Klicka utanför och under bilden och skriv t.ex. ”Kalle Anka”. Gå upp till menyn avsnittet ”Teckensnitt” och klicka på den lilla svarta pilen högst upp till vänster. I teckensnittsmenyn, som nu dyker upp, gå ner till ”Shadow” (står i bokstavsordning) och klicka på den. Klicka nu på den lilla svarta pilen vid teckenstorlek, gå ner till siffran 36 och klicka där. I menyn avsnitt stycke är förmodligen ett gult fält som markerar vänsterjustera. Klicka på fältet till höger om detta – Centrera.

5. Klicka nu på bilden i WordPad (markera den). Bilden blir markerad med en ram och 8 mindre svarta fyrkanter. Sätt markören på fyrkanten längst ner till höger tills pekaren blir en dubbelriktad pil, tryck ner vänster musknapp, håll den nedtryckt och dra bilden så att den nästan fyller bredden och släpp musknappen. Justera ev. ytterligare genom att dra fyrkaterna på samma sätt. Texten har följt med och är nu fortfarande under bilden. Om något går fel kan du gå tillbaka med den blå böjda pilen allra längst upp till vänster.

6. Allra längst upp till vänster finns ett mörkblått fält med bl. a. en liten vit nedåtpil. Klicka på den och gå ner till Skriv ut, gå till höger och klicka på Förhandsgranska. Här kan du göra vissa justeringar och se hur en utskrift blir. Är du inte nöjd, gå tillbaka genom att klicka på ”Stäng förhandsgranskning” och göra ytterligare justeringar.

7. När du är nöjd klickar du på den vita pilen i det mörkblå fältet längst upp till vänster, och klickar på ”Skriv ut” för att skriva ut. Detta har du kanske gjort förut, men kommer att gås igenom senare i kursen varför vi inte går vidare här.

Lektion 3

Lektion 3

GUIDE FÖR GRUNDLÄGGANDE WEBBLÄSARKUNSKAPER

Du är ju redan här, men hur kommer du hit nästa gång? Jo…..

Starta datorn. Du blir förmodligen tillfrågad om ditt användarnamn och lösenord. Skriv då in dessa. Nu skall operativsystemet och program m.m. laddas in . Det kan ta lite tid beroende på hur mycket som skall göras.
(När du senare skall stänga av datorn, gör du det genom att klicka på knappen ”Start” längst ned till vänster. I det fönster som nu dyker upp klickar du på ”Stäng av” och/eller ”Logga ut”.)

Webbläsare

Du måste ha en internetuppkoppling för nu skall du ta fram din webbläsare. En webbläsare är till för att visa innehållet på Internet (text, bilder, ljud eller film). Klicka på knappen ”Startmenyn” längst ned till vänster. I det fönster som nu dyker upp klickar du på ”Alla program”. Nu får du en förteckning över alla program i datorn. Här skall du klicka på din webbläsare – den vanligaste heter ”Internet Explorer”. Det finns dock flera andra, som t.ex Netscape, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera m.fl. (Förmodligen har du någon genväg till din webbläsare så du lättare får fram den.)

Hemsidan

Nu skall du ladda in SKPF53:s hemsida i webbläsaren. Det gör du genom att skriva in adressen ”http://skpf53.se/” i adressfältet högst upp till vänster i webbläsaren. Det räcker dock att du bara skriver ” skpf53.se ” (skriv bara det mellan citationstecknen).

That´s it! Det var många ord om det som snart är självklart, men inte alls givet innan man har lärt sig alla termer och konstigheter. Nu skall du se något som liknar det du ser på bilden härunder.

Anvisningar och bilder i guiden kan avvika något från det du ser, eftersom det finns flera olika operativsystem och webbläsare. Här har vi använt Microsoft Windows (Windows 7) resp. Internet Explorer. Principer och tillvägagångssätt är dock mycket lika i de olika systemen.

Webbläsarens funktioner

1. Överst i webbläsarens fönster finns tre knappar för storlek, dölja och avsluta.

Om du klickar på den första knappen flyttas webbläsaren/hemsidan till aktivitetsfältet (längst ner på skärmen). Där visas den som en ikon . Senare kan du ta fram den igen, genom att klicka på ikonen.

Den mellersta knappen ser ut så här om webbläsaren täcker hela skärmen (Full Screen), och så här om den täcker en del av skärmen. Om du klickar på den övergår webbläsaren i delskärmsläge resp. fullskärmsläge.

Den högra knappen klickar du på för att avsluta.

2. I nästa rad kan du bläddra fram och tillbaka, skriva in webbadresser och se framtagna hemsidor.

Framåt- och bakåtpilarna använder du för att hoppa fram och tillbaka mellan sidor du nyligen besökt (webbläsaren kommer ihåg var du har varit).

Du kan skriva in adressen till en sida manuellt. Det gör du i adressfältet (”skpf53.se”)och trycker Enter. Oftast finns det en liten nedåtpil till höger i adressfältet. Klickar du på pilen dyker det upp exempel på adresser du besökt tidigare. När du besöker en sida öppnas en flik till höger om adressfältet med din aktuella sidas namn (här ”Välkommen”). Du kan ha flera flikar, och kan då öppna dem genom att klicka på önskad flik. Du kan också stänga önskad flik genom att klicka på x:et till höger i resp. flik. Till höger om dina aktiva flikar finns en liten ruta. Om du klickar du på den öppnas en ny flik med en tom sida, som du kan använda för att besöka en ny webbadress utan att lämna sidan du var på förut.

3. Webbläsarens menyrad innehåller alla kommandon du kan utföra.

Vi skall dock här bara visa ett, som kan vara användbart, om du behöver förbättra läsbarheten, nämligen zoomfunktionen. Klicka på ”Visa” i menyn. I den nya meny som dyker upp placera pekaren över texten ”Zooma”. Ny dyker ytterligare en meny upp. Flytta pekaren sidledes till den nya menyn och ner till den förstorings-/förminskningsgrad du önskar och klicka på den.

4.Huvudfönstret.

Och här dyker hemsidan upp. Vi skall titta närmare på hemsidan lite senare. Här noterar vi bara en funktion, nämligen rullningslisten längst till höger, som kommer upp när sidan är längre än vad som får plats i webbläsarfönstret. För att rulla texten upp eller ner klickar du på handtaget i rullningslisten med vänster musknapp, håller den nedtryckt och drar uppåt/nedåt och släpper den när du är nöjd. Du kan alternativt klicka på de små uppåt-/nedåtpilarna längst upp resp. ner i rullningslisten för att rulla enstaka rader. En rullningslist kan också komma upp i nederkanten om sidan är bredare än vad som får plats i webbläsarfönstret.

Ändra storlek och position
Om du inte befinner dig i fullskärmsläge, kan du ändra storleken på webbläsarfönstret genom att flytta muspekaren till yttersta kanten av fönstret. Precis när du passerar kanten, övergår muspekarens pointer till en dubbelriktad pil ; ; eller ,beroende på om du närmar dig från sidan, uppåt,nedåt eller mot något hörn. Då trycker du på vänster musknapp, håller den nedtryckt och för musen utåt eller inåt. Resp. kant följer då med. När du är nöjd släpper du musknappen, och du har ändrat storleken på webbläsarfönstret.

Du kan flytta hela webbläsarfönstret genom att klicka längst upp någonstans i ramen på webbläsaren ( 1. och 2. på bilden i föreg. avsnitt), hålla vänster musknapp nedtryckt och röra musen åt något håll. När du är nöjd släpper du musknappen.

HEMSIDA SKPF53.SE – grundläggande instruktioner

Hemsidan är uppdelad i två vertikala fält – till vänster menyfältet och till höger textfältet. Menyn använder du för att förflytta dig mellan hemsidans olika sidor och i textfältet ser du det vi vill berätta för dig. När du laddar in hemsidan (skriver ”skpf53.se” i adressfältet), kommer du automatiskt in på ”Välkommen”-sidan.

Hemsidans Menyfält

Här växlar du mellan hemsidans olika sidor genom att klicka på önskad menyrad. Den menyrad som du är inne på för tillfället har en ljusare bakgrundsfärg. Det finns tre menyrader som har undermenyer. Dessa har ett ”>” efter texten. När du klickar på en sådan menyrad, kommer undermenyn upp och ”>” ersätts med ”?”. (Det går att klicka med höger musknapp på önskad menyrad och välja ”öppna i ny flik” eller ”öppna i nytt fönster” istället.)

Under menyn finns ännu en knapp ”HJÄLP”. När du klickar på den kommer du hit. Den finns bara på ”Välkommen”-sidan, så om du är på någon annan sida och behöver hjälp, klickar du på ”Välkommen” och sedan på ”HJÄLP”. Den kommer upp i en ny sida, som du antingen kan stänga (röda krysset längst upp till höger i webbläsarfönstret) eller dölja genom att ta fram hemsidan, som då ligger under hjälpsidan eller flytta så att den frilägger hemsidan.

Längst ner i menyfältet finns en besöksräknare.

Hemsidans Textfält

Välkomstsidan innehåller – åtminstone tills vidare – först ett försök att skapa intresse för vårverksamhet och vår hemsida, inte minst för ovana surfare och rena nybörjare. Detta inte bara för att det är så förträffligt, utan också för att vi som har speciella funktioner inom SKPF skall kunna delge information och skapa kunskap och intresse för vår organisation på ett enklare och effektivare sätt. Om detta lyckas kan vi få bättre och snabbare kommunikation samt utökat intresse från våra medlemmar.

SKPF Alingsås-sidan Här finns en kort presentation av SKPF av vår förbundsordförande. Här finns också en kort presentation av vår avdelning SKPF avd.53. Här kan du klicka dig fram till en förteckning över samtliga SKPF:s avdelningar – information om dem samt ta fram deras hemsidor. Här kan du också klicka dig fram till SKPF:s handlingsprogram och de fullständiga stadgarna. När du klickar på ”SKPF Alingsås” kommer tre undermenyer fram ….

Undermenyerna Styrelsen, Årsmöte och Möten får tala för sig själva.

Verksamhet-sidan ger allmän och aktuell information om pågående och kommande verksamheter. När du klickar på ”Verksamhet” kommer fem undermenyer fram ….

Undermenyn Kurser ger en förteckning över aktuella kuser. Dessutom finns en knapp över och en under texten ”SvartVit o. större text”. Klickar du på någon av dem, kommer texten att bli svart på vit botten och 50% större. Detta är ett test för att utröna om behov finns. Synpunkter? Hör av er.

Undermenyerna Månadsmöte,Resor och Torsdagsklubben talar för sig själva.

Undermenyn Vad Händer När är en sammanfattning av all verksamhet.

Medlemmar-sidan innehåller lite ”reklam” för SKPF samt information om hur man blir medlem. Den innehåller också en länk till ett formulär som skall fyllas i för medlemskap i SKPF. När du klickar på ”Medlemmar” kommer tre undermenyer fram ….

Undermenyerna SKPF pensionär, Hälsa och Div får tala för sig själva.

Reportage-sidan får tala för sig själv.

Bildgalleri-sidan innehåller ett antal utvalda bilder i förminskat format. Om du klickar på någon av dem, kommer den upp i större skala i ett nytt fönster, där du sedan kan bläddra fram och tillbaka genom alla bilderna. OBS! Bilder är mycket större än text, varför det kan ta lång tid att ladda upp dem (beroende av hastigheten på din förbindelse).

Länkar-sidan innehåller mycket matnyttigt och roligt i form av länkar till föreningar, myndigheter, tidningar, spel, nöjen m.m.

Kontakt-sidan innehåller uppgifter om adress och kontaktuppgifter till SKPF Alingsås. Här finns också ett kontaktformulär som du kan fylla i om du vill meddela oss något. Vi vill gärna ha dina synpunkter och kommer att svara, om du så önskar, så fort vi kan. Här finns också en Blogg/Gästbok. Klicka på ”Gästbok” så kommer du till ett formulär, som du fyller i och sedan klickar på ”Skicka”. OBS! Din kommentar kommer sedan upp på denna sida, och kan läsas av alla som tar upp denna sida. Sidan kommer inte upp i ett nytt fönster, så du får antingen klicka på tillbakaknappen längst upp till vänster i webbläsaren eller klicka på ”Tillbaka till hemsidan” längst ner på formuläret. Detta är ett ”knyckt” formulär, så du får stå ut med lite reklam!

Vi vill gärna ha kontakt med våra medlemmar – och även andra – , så tveka inte att ge dina synpunkter/ idéer till oss eller alla.

Lektion 2

Lektion 2

Ändra egenskaper för mus (pekarhastighet) och använda sökfältet på Startmenyn.

1. Klicka på Startknappen. Startmenyn kommer upp.

2. I sökfältet längst ner ser du att muspekaren blinkar, vilket innebär att du kan skriva in text omedelbart – annars klicka i sökfältet längst ner och skriv ”mus”. Nu kommer det upp ett antal förslag på filer och mappar som börjar på ”mus”.

3. Klicka på ”mus” som står under ”Kontrollpanelen”. Ett nytt fönster ”Egenskaper för Mus” kommer upp.

4. Klicka på de olika flikarna och undersök de olika alternativen.

5. Under fliken ”Pekaralternativ” skall vi särskilt titta på ”Rörelse/Välj pekarhastighet”. Klicka på visaren mellan ”Långsam” och ”Snabb”, håll musknappen nedtryckt och drag den åt vänster något eller några steg och släpp musknappen. Kolla nu pekarhastigheten genom att dra musen fram och tillbaka på skrivbordet.

6. Upprepa punkt 5. med olika inställningar tills du är nöjd. Tryck ”OK”.

 

WordPad – ordbehandling – och kopiera text.

1. Klicka på Startknappen och börja skriva ”wordpad” i sökfältet.

2. Klicka på ”WordPad” längst upp. WordPad-fönstret kommer upp. Dra det åt sidan eller minimera det. Vi skall snart klistra och klippa text från ett dokument till WordPad.

3. Ta fram Internet Explorer och skriv ”info.skpf53.se” i adressfältet högst upp.

4. Klicka på ”Datakunskap-grund.html ”.

5. Vi skall nu kopiera lite text och klistra in det i WordPad. Markera de två första avsnitten (från ”Grunderna i Windows” t.o.m ”Delarna i en dator:”) genom att sätta muspekaren framför den första bokstaven i avsnittet du vill kopiera, trycka ner vänster musknapp, hålla den nedtryckt och dra muspekaren till sista bokstaven (det markerade blir blått). Det går också att dra omvänt d.v.s. från sista till första bokstaven. Om du misslyckas är det bara att göra om det. Sätt nu muspekaren någonstans på den blå markeringen och högerklicka. Gå ner till ”Kopiera” i den meny som nu kommer upp och klicka där.

Det markerade sparas nu i ”Urklipp”, en behållare för det som du har kopierat (eller klippt ut). Du kan inte se det (ligger i minnet), men det ligger där hela tiden tills du gör ett nytt urklipp. Vi skall nu använda det till att klistra in det i vårt WordPad-dokument.

6. Ta fram WordPad igen. Klicka (markera) där du vill kopiera in texten, högerklicka och tryck på ”Klistra in”.

Det markerade har nu kopierats in där du markerade. Texten kan bli likadan eller något avvikande beroende vilket program texten kommer från.

7. Här kan du nu justera och ändra text efter behag genom att markera det (blir blåmarkerat) och trycka på något av de textalternativ du ser högst upp som format, teckensnitt, teckenstorlek, fet stil,kursiv stil, understruken, vänster- eller högerorienterad, centrerad, radavstånd, teckenfärg m.m. [Detta kan även göras med hjälp av verktygsmenyn (Arkiv, Redigera, Visa, Infoga, Format, Verktyg o.s.v.). OBS ! Detta gäller inte längre i WordPad]. Pröva gärna! Om du vill ha sista kommandot ogjort, klickar du på den böjda, blå pilen i översta menyraden. Du kan klicka flera gånger tills du är tillbaka dit du ville.

8. Gå nu tillbaka till ”Grunderna i Windows” och markera nästa avsnitt (från ”Musen” t.o.m. ”Anpassa musen”) – klicka i början, håll musknappen nedtryckt, dra till slutet, släpp musknappen. Avsnittet är nu blåmarkerat. Högerklicka i det blåmarkerade fältet och tryck ”Kopiera”.

9. Ta fram WordPad och markera efter det tidigare inkopierade. Tryck ”ENTER” på tangentbordet en eller flera gånger för att lämna tomma rader, högerklicka och välj ”Klistra in”, och du har kopierat in din text.

10. Justera texten så att den överensstämmer med originalet.

11. Du kan inte kopiera in både text och bild samtidigt. Titta på den sista raden i det du kopierade in. Efter ”Anpassa musen: Start” finns ett litet mellanrum, där det skulle ha varit en liten bild av Startknappen. Klicka här, så kommer det upp en liten fyrkant, som markerar att här skulle varit en bild. Vi får nu gå tillbaka och hämta denna bils separat.

12. Gå tillbaka till originalet igen, leta upp den lilla bilden av Startknappen, sätt muspekaren på den, högerklicka och välj ”Kopiera”.

13. Gå tillbaka till dokumentet där bilden saknades, högerklicka på den saknade bildens plats och välj ”Klistra in”. Bilden kommer nu in, men på en ny rad. Sätt muspekaren efter ”Start” och tryck ”Delete” på tangentbordet två gånger. Sätt nu muspekaren efter den nya bilden och tryck ”Delete” igen och nu ser det ut som på originalet.