Lektion 2

Lektion 2

Ändra egenskaper för mus (pekarhastighet) och använda sökfältet på Startmenyn.

1. Klicka på Startknappen. Startmenyn kommer upp.

2. I sökfältet längst ner ser du att muspekaren blinkar, vilket innebär att du kan skriva in text omedelbart – annars klicka i sökfältet längst ner och skriv ”mus”. Nu kommer det upp ett antal förslag på filer och mappar som börjar på ”mus”.

3. Klicka på ”mus” som står under ”Kontrollpanelen”. Ett nytt fönster ”Egenskaper för Mus” kommer upp.

4. Klicka på de olika flikarna och undersök de olika alternativen.

5. Under fliken ”Pekaralternativ” skall vi särskilt titta på ”Rörelse/Välj pekarhastighet”. Klicka på visaren mellan ”Långsam” och ”Snabb”, håll musknappen nedtryckt och drag den åt vänster något eller några steg och släpp musknappen. Kolla nu pekarhastigheten genom att dra musen fram och tillbaka på skrivbordet.

6. Upprepa punkt 5. med olika inställningar tills du är nöjd. Tryck ”OK”.

 

WordPad – ordbehandling – och kopiera text.

1. Klicka på Startknappen och börja skriva ”wordpad” i sökfältet.

2. Klicka på ”WordPad” längst upp. WordPad-fönstret kommer upp. Dra det åt sidan eller minimera det. Vi skall snart klistra och klippa text från ett dokument till WordPad.

3. Ta fram Internet Explorer och skriv ”info.skpf53.se” i adressfältet högst upp.

4. Klicka på ”Datakunskap-grund.html ”.

5. Vi skall nu kopiera lite text och klistra in det i WordPad. Markera de två första avsnitten (från ”Grunderna i Windows” t.o.m ”Delarna i en dator:”) genom att sätta muspekaren framför den första bokstaven i avsnittet du vill kopiera, trycka ner vänster musknapp, hålla den nedtryckt och dra muspekaren till sista bokstaven (det markerade blir blått). Det går också att dra omvänt d.v.s. från sista till första bokstaven. Om du misslyckas är det bara att göra om det. Sätt nu muspekaren någonstans på den blå markeringen och högerklicka. Gå ner till ”Kopiera” i den meny som nu kommer upp och klicka där.

Det markerade sparas nu i ”Urklipp”, en behållare för det som du har kopierat (eller klippt ut). Du kan inte se det (ligger i minnet), men det ligger där hela tiden tills du gör ett nytt urklipp. Vi skall nu använda det till att klistra in det i vårt WordPad-dokument.

6. Ta fram WordPad igen. Klicka (markera) där du vill kopiera in texten, högerklicka och tryck på ”Klistra in”.

Det markerade har nu kopierats in där du markerade. Texten kan bli likadan eller något avvikande beroende vilket program texten kommer från.

7. Här kan du nu justera och ändra text efter behag genom att markera det (blir blåmarkerat) och trycka på något av de textalternativ du ser högst upp som format, teckensnitt, teckenstorlek, fet stil,kursiv stil, understruken, vänster- eller högerorienterad, centrerad, radavstånd, teckenfärg m.m. [Detta kan även göras med hjälp av verktygsmenyn (Arkiv, Redigera, Visa, Infoga, Format, Verktyg o.s.v.). OBS ! Detta gäller inte längre i WordPad]. Pröva gärna! Om du vill ha sista kommandot ogjort, klickar du på den böjda, blå pilen i översta menyraden. Du kan klicka flera gånger tills du är tillbaka dit du ville.

8. Gå nu tillbaka till ”Grunderna i Windows” och markera nästa avsnitt (från ”Musen” t.o.m. ”Anpassa musen”) – klicka i början, håll musknappen nedtryckt, dra till slutet, släpp musknappen. Avsnittet är nu blåmarkerat. Högerklicka i det blåmarkerade fältet och tryck ”Kopiera”.

9. Ta fram WordPad och markera efter det tidigare inkopierade. Tryck ”ENTER” på tangentbordet en eller flera gånger för att lämna tomma rader, högerklicka och välj ”Klistra in”, och du har kopierat in din text.

10. Justera texten så att den överensstämmer med originalet.

11. Du kan inte kopiera in både text och bild samtidigt. Titta på den sista raden i det du kopierade in. Efter ”Anpassa musen: Start” finns ett litet mellanrum, där det skulle ha varit en liten bild av Startknappen. Klicka här, så kommer det upp en liten fyrkant, som markerar att här skulle varit en bild. Vi får nu gå tillbaka och hämta denna bils separat.

12. Gå tillbaka till originalet igen, leta upp den lilla bilden av Startknappen, sätt muspekaren på den, högerklicka och välj ”Kopiera”.

13. Gå tillbaka till dokumentet där bilden saknades, högerklicka på den saknade bildens plats och välj ”Klistra in”. Bilden kommer nu in, men på en ny rad. Sätt muspekaren efter ”Start” och tryck ”Delete” på tangentbordet två gånger. Sätt nu muspekaren efter den nya bilden och tryck ”Delete” igen och nu ser det ut som på originalet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *