Program

Vi skall nu ladda ner ett program – nedräknande timer – spara det på hårddisken och ställa in programmet. Så här gör vi:


1.   Ta fram Internet Explorer  IE
(genom att dubbelklicka på en genväg på skrivbordet eller på Aktivitetsfältet eller genom att klicka på Startknappen, skriva Internet Explorer i sökfältet och klicka på lämplig fil).

2.   I adressfältet högst upp skriver du ” free-countdown-timer.com ”och trycker Enter.
adressfältet
(Du kan alt. göra en Googlesökning på samma text).(Du kan alt. markera texten mellan ” ”-tecknen, högerklicka, välja kopiera och klistra in den i adressfältet i IE).

3   Du har nu fått fram Free Countdown Timer:s hemsida. Klicka här på Download högst upp till höger.
download
Du kommer nu till en ny sida med vissa uppgifter. Klicka här på ”Download Now”. En ny sida kommer upp samt en fråga ”Vill du köra eller spara Free C…….”. Tryck här på ” Kör ”.
Kör-Spara
Nu kommer ett nytt fönster upp med frågan ” Tillåter du att följande program …….. ”. Tryck här på ”Ja”, eftersom du vet att detta program är OK.
Den här något komplicerade proceduren måste vi genomlida av säkerhetsskäl.

4.   Nu kom installationsfönstret upp.
Installationsprogram
Det kan vara lämpligt att avsluta alla andra fönster (röda krysset) innan du går vidare. När bara fönstret för installationsprogrammet är kvar, klickar du på Nästa.

5.   Nu får du ett förslag att programmet skall sparas i t.ex. ” C:\Program Files……. ”.
Installera-var
Detta är nästan alltid rätt ställe, så acceptera detta genom att klicka på Nästa.

6.   Nu får du en fråga om placering av genväg. Detta kan du ändra genom att klicka på Bläddra, men här accepterar vi förslaget genom att klicka på Nästa.

7.   Nu frågas om du vill ha en ikon på skrivbordet. Detta accepterar vi genom att klicka i den lilla fyrkanten (som förmodligen redan är förbockad). Klicka på Nästa.

8.   Nu kommer en bekräftelse på vad vi har valt. Om allt är OK klickar vi på Installera och installationen sker.

9.   Nu frågas bl.a. om vi vill starta programmet. Se till att rutan för att starta programmet är förbockad och ta bort den andra bocken genom att klicka på den. Nu klickar vi på Slutför.
Installationsprogram-slutför

10.   Förminska fönstret och placera det på ett lämpligt ställe.
TimerVi har nu laddat ner timern och lagt in den på hårdisken (i C:\Program Files (x86)\FreeCountdownTimer). Nu skall vi ställa in timern och ändra vissa parametrar.

Efter installationen har du ju timern redan uppe, men när du senare skall ta upp den dubbelklickar du på ikonen på Skrivbordet. Du kan också klicka på Startknappen längst ner till vänster i Aktivitetsfältet och skriva t.ex. ”timer” i Sökfältet, och klicka på  ”FreeCountdownTimer ”.

Över själva timern finns ett menyfält, där det översta innehåller alla tillgängliga kommandon.

Under denna finns ett fält med de vanligaste kommandona:
Lägg till där du kan lägga till ytterligare en timer (du kan lägga till så många du vill).
Ändra där du ändrar inställningar eller väljer nya parametrar för den timer som är vald (förbockad).
Radera där du kan ta bort förbockad timer.
Timer-meny

Gör så här:

1.   Klicka på Ändra. Ett nytt fönster kommer upp.
Timer-ändra

Klicka på knappen för Nedräkning.
Klicka på de små pilarna under ” Timmar: Minuter: Sekunder: ” tills du får 0 Timmar, 5 Minuter, 0 Sekunder.
I fältet Etikett skriver du t.ex ” 5 SEK ”.
Klicka på ” Visa nedräkning i flytande fönster ” (förbockad).
I fältet under Ljud klickar du på den lilla pilen till höger och väljer ett av alternativen.
Timer-ändrat
KlickaOK och du får upp en nedräknande timer.


2.   KlickaLägg till i timerfönstrets meny. Nedräkningsfönstret kommer upp igen (men nu kommer vi att behandla en ny timer som skall komma upp under den förra).

Klicka på ” Räkna till (från) datum och klockslag ”. Klicka på den lilla pilen till höger i fältet under ” Datum, Tid: ” och klicka fram tiden under klockan c:a 30 minuter. Klicka på ”I dag”.
Timer-nytt
KlickaOK. Du har nu två timrar.

3.   KlickaRadera i timerfönstrets meny om du vill ta bort någon timer. Den timer som är förbockad raderas.

4.   Om du vill ha hjälp kan du klicka på Hjälp och sedan på ”Hjälp: Free Countdown Timer 3.0.0” på den övre menyraden eller på frågetecknet (?) på den undre menyraden.

Webbsida

WEBBSIDA

Efter den här texten finns koden för några widgets insatta i en webbkod – html. Widgets är i regel en liten programmsnutt som kan sättas in i ett webbprogram. Ofta är detta endast en länk till en annan plats på Internet, varför den kan uppdateras kontinuerligt och styras genom den webbplatsen.


Vi börjar denna övning med att ta fram en widget som redan är framtagen på den här webbplatsen och sparar den på skrivbordet, för att senare kunna använda den som mall.

widget.html

1.  Klicka på ”widget.html” här ovanför. Vad händer? Jo, vår jamande katt kommer upp i en ny flik i webbläsaren. Om du ser högst upp, intill adressfältet, finns två flikar (”Webbsida-SKPF53….”  resp. ”JamandeKatt”). Klicka på dem i tur och ordning så kommer denna sida resp. Katt-sidan upp.

2.   Om du sätter muspekaren över fliken ”JamandeKatt”, ser du ett rött kryss längst till höger. Klicka på det röda krysset och den fliken försvinner.

3.  Vi skall nu ta fram samma widget, men nu i ett nytt fönster. Nu högerklickar vi i stället på ”widget.html” här ovanför. I menyn som nu kommer fram klickar vi på Öppna i nytt fönster. Nu kom vår Jamande Katt fram igen, fast denna gång i ett nytt fönster.

4.   Ändra storleken på Katt-fönstret genom att placera muspekaren på fönstrets ram – när muspekarens symbol övergår i en dubbelriktad pil trycker du ner och håller nere vänster musknapp, och drar musen tills storleken är korrekt. Upprepa proceduren tills du är nöjd.

5.   Placera katt-fönstret på lämpligt ställe, genom att sätta muspekaren på fönstrets översta list (på ett tomt ställe ovanför eller vid sidan om adressfältet och flikarna), hålla ner vänster musknapp och dra fönstret till lämplig plats.

6.   Nu har vi vår katt framme.  Den ligger nu som en webbsida, men vi skulle vilja lägga in den lokalt, på vår egen hårddisk, så att vi kan ta fram den när vi vill. Markera katt-fönstret genom att klicka på listen ovanför adressfältet i katt-fönstret. Under adressfältet finns en meny (om den inte syns trycker du på Alt-knappen på tangentbordet). Klicka här på Arkiv, och i den meny som kommer upp klicka på Spara som… .

7.   I Utforskaren som nu kommer upp, klickaSkrivbord. Nästan längst ner finns två fält: Filnamn och Filformat. I Filnamn står JamandeKatt åtföljt av  ”.htm” eller ”.html” (obs. punkten som åtskiljer namnet och filändelsen). I fältet Filformat står Hela webbsidan (*.htm;*.html). KlickaSpara längst ner. (Du kan naturligtvis i Utforskaren lägga in din fil i vilken mapp som helst eller skapa en ny.)

8.   Dubbelklicka på ikonen ”Katt.html” eller vad du kallade den. Se där, nu kom vår widget upp i ett eget fönster. Justera storleken på skärmen och placera den på ett lämpligt ställe.

9.   Om du vill spara filen någon annan stans – den ligger nu på skrivbordet – ta fram Utforskaren och klicka dig fram till där du vill lägga filen. Dra ev. Utforskarfönstret något åt höger, så att du kan se ikonenen för din fil på Skrivbordet. Nu högerklickar du på ikonen på Skrivbordet, håller nere höger musknapp medan du drar ikonen in på Utforskaren och släpper musknappen. Klicka på Flytta hit. Filen finns nu i vald mapp och har försvunnit på Skrivbordet.(Du kan alt. dra ikonen med vänster musknapp, men då försvinner den inte från Skrivbordet, men du kan då ta bort den med ”Delete”) Alternativt kan du högerklicka på ikonen ”JamandeKatt” på skrivbordet och klickaKopiera (eller Klipp ut), ta fram Utforskaren och klicka dig fram till den mapp du vill lägga den i, där du högerklickar och klickar på Klistra in.

10.   Vill du ha fler Widgets – gör likadant (punkt 3-9) med någon annan Widget. Här följer några till:

slideshow.html

video.html

FlagSmiley.html

Facebook smileys

Får du problem eller vill du fråga något, skriv en kommentar här nedanför, så får du kanske ett svar från någon i gruppen.


HTML – grundkonceptet för webbsideprogrammering: ============================================================

<html>
<head>
<title>Titel för webbsidan</title>
</head>
<body>

<!– ——– Här skriver du det som skall in på sidan ——— –>

</body>
</html>

============================================================= =

Alternativ med CSS (stil):

<body style=”background-color:Green”>

<body style=”background-color: #6d759a;”>

(Du kan ersätta ”lightgreen” med ”red”,”blue”,”yellow”,”green”,”grey” o.s.v)


 140304-Katt  Jamande Katt

<html> <head> <title>Katt</title> </head> <body> <script type=”text/javascript” src=”http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js”></script><script type=”text/javascript”>if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget(’d2609934-a4ad-4885-8d28-aef8c6c5ee13’);</script> <noscript>Get the <a href=”http://www.widgetbox.com/widget/maukie-the-virtual-cat”>Maukie – the virtual cat</a> widget and many other <a href=”http://www.widgetbox.com/”>great free widgets</a> at <a href=”http://www.widgetbox.com”>Widgetbox</a>! Not seeing a widget? (<a href=”http://support.widgetbox.com/”>More info</a>)</noscript> </body> </html>


140304-Video  Video

<html> <head> <title>Video</title> </head> <body> <script type=”text/javascript” src=”http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js”></script><script type=”text/javascript”>if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget(’9d81a16a-b59a-438b-81aa-9cb50975941f’);</script> <noscript>Get the <a href=”http://www.widgetbox.com/i/9d81a16a-b59a-438b-81aa-9cb50975941f”>Video Gallery Pro</a> widget and many other <a href=”http://www.widgetbox.com/”>great free widgets</a> at <a href=”http://www.widgetbox.com”>Widgetbox</a>! Not seeing a widget? (<a href=”http://support.widgetbox.com/”>More info</a>)</noscript> </body> </html>


140304-Bildspel   Bildspel

<html> <head> <title>Bildspel</title> </head> <body style=”background-color:Green”> <script type=”text/javascript” src=”http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js”></script><script type=”text/javascript”>if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget(’a3be7767-349e-4ba4-b60d-a2de4d3e13ab’);</script> <noscript>Get the <a href=”http://www.widgetbox.com/i/a3be7767-349e-4ba4-b60d-a2de4d3e13ab”>Slideshow Creator Pro</a> widget and many other <a href=”http://www.widgetbox.com/”>great free widgets</a> at <a href=”http://www.widgetbox.com”>Widgetbox</a>! Not seeing a widget? (<a href=”http://support.widgetbox.com/”>More info</a>)</noscript> </body> </html>


Receptsamling

Vi gör nu en receptsamling som skall ligga i vårt bibliotek under dokument. Vi gör där tre mappar: Mat, efterrätter och bröd. I mappen mat lägger vi in två undermappar för kött resp. fisk. Vi letar sedan efter några lämpliga recept i t.ex. Arlas receptsamlingar. Här kopierar vi utvald text och för över (klistrar in) i WordPad (eller annan textredigerare). Efter viss redigering i WordPad sparar vi filen (spara som…) i lämplig mapp i bibliotekets dokumentmapp.

1. Förbered mappstrukturen.

Ta fram Utforskaren och klicka dig fram till Bibliotek/Mina dokument. KlickaNy mapp, skriv ”Mat” och tryck Enter. Klicka på Ny mapp igen, skriv ”Efterrätter” och tryck Enter. Klicka på Ny mapp igen, skriv ”Bröd” och tryck Enter. Nu har vi tre undermappar i Bibliotek/Mina dokument, nämligen mat, efterrätter och bröd, men inte i den ordningen. De har förmodligen sorterats i bokstavsordning. Om du vill ha en annan ordning gör t.ex. så här: Högerklicka på Mat och klicka på Byt namn. Mat blir nu markerat (blått). Klicka på det blåmarkerade Mat (blåmarkeringen försvinner). Klicka igen före M:et i Mat eller använd piltangenterna så att muspekaren (blinkar) står före M:et i Mat. Här skriver du 1- så att det nu står 1-Mat. Ändra på samma sätt Efterrätter och Bröd så att det nu i stället står 2-Efterrätter och 3-Bröd.
Vi skall nu lägga in undermapparna Kött och Fisk under Mat. Dubbelklicka på 1-Mat. Denna mapp är mycket riktigt tom (Denna mapp är tom). Klicka här på Ny mapp och skriv 1-Kött. Klicka på Ny mapp igen och skriv 2-Fisk.Nu har du en första mappstruktur för vår receptsamling. Den kan du sedan utvidga eller ändra efter behag. Men nu skall vi fylla den med lite innehåll!

2. Hämta ett recept.

Ta fram Internet Explorer (IE) och gör en Googlesökning på t.ex ”Recept Arla” och tryck Enter. Du får nu en mängd förslag. En bit ner på den sidan som nu dyker upp ser du Arlas egen hemsida. Klicka här på t.ex. Kyckling. På den sida som nu dyker upp klickar vi någonstans i kycklingreceptet och vi kommer till huvudsidan för receptet på ”Ugnsstekta kycklingklubbor med jordärtskockor och svamp”. Här skall vi nu kopiera över bild och text till en ordbehandlare typ WordPad (eller Word eller Open Office eller …). Vi använder oss av WordPad, eftersom den finns på alla Windowsdatorer.

3. Förbered filöverföring.

Vi tar nu fram WordPad genom att klicka på Startknappen, skriva ”wordpad” i sökfältet och klicka på ”WordPad” när det kommer upp. (Du kan alt. hitta Wordpad i ’mest använda program’ som dyker upp när du klickar på Startknappen. Alt. kan även WordPad finnas på Aktivitetsfältet eller som genväg på skrivbordet om den har blivit inlagd här.) Ändra nu storleken på WordPadfönstret så att det täcker drygt halva skärmen och flytta den åt ena sidan. Ta fram IE (kycklingreceptet) och ändra storlek även på den till drygt halva sidan och dra den till andra sidan. Du kan nu aktivera växelvis WordPad och IE genom att klicka på fältet högst upp på resp. sida.

4. Kopiera receptet i IE till WordPad.
Det går i princip att överföra hela receptet på en gång (dock ej bild och text samtidigt i WordPad), men så här i början tar vi det bit för bit. Bilden ligger överst, så vi börjar med den.

4a. Kopiera över bilden
Sätt muspekaren på bilden i receptet, tryck ner vänster musknapp, håll den nedtryckt och dra den över till Wordpad, där du släpper mesknappen. Har du tur så funkade denna enkla metod. Men det kanske inte fungerade. Då prövar vi nästa metod. Sätt muspekaren på bilden igen (se till att ingenting annat är markerat), högerklicka och klicka på Kopiera på menyn som kommer fram. Nu finns bilden i Utkast (den osynliga behållaren). Gå över till WordPad och markera (klicka på) den plats där du vill placera bilden, högerklicka och klicka på Klistra in. Och där kom bilden fram. Den är onödigt stor, så vi förminskar den genom att markera (klicka på) den. Nu kommer det fram små fyrkanter runt bilden där vi kan placera muspekaren. När pilen övergår till en dubbelpil trycker vi ner vänster musknapp, håller den nedtryckt och drar tills vi får önskad storlek, då vi släpper musknappen.

4b. Kopiera över rubriken.

Markera rubriken (Ugnsstekta kycklingklubbor med jordärtskockor och svamp) genom att dra över texten med vänster musknapp nedtryckt över texten. Tips! Det är många gånger enklare att markera från slutet till början. Högerklicka nu på den markerade (blå) texten och klicka på Kopiera. Gå över till WordPad och markera den plats där du vill placera rubriken (du kanske behöver trycka Enter för att få ny rad). Högerklicka och klicka Klistra in, och där sitter rubriken. Redigera texten genom att ändra textstorlek till t.ex. 20px, textformat till t.ex. Arial och ev. en ny textfärg till t.ex. röd.

4c. Kopiera över övrig text.

Kopiera först den vänstra spalten (Ingredienser) och sedan den högra (Gör så här:) på samma sätt och redigera texten efter behag.

5. Spara filen i Bibliotek/Mina dokument/Recept/Mat/Kött.

I WordPad klicka på den blå fältet längst upp till vänster och klicka på Spara som. I Utforskaren, som nu kommer upp klickar du dig fram till Bibliotek/Mina dokument/Recept/Mat/Kött. I fältet Filnamn längre ner ger du filen ett lämpligt namn t.ex. ”Kycklingklubba”. (I fältet Filformat skall det nu stå ”rtf” som är ett format, som kan läsas av många ordbehandlare). När du nu klickar på Spara har du en ny fil Bibliotek/Mina dokument/Recept/Mat/Kött/Kycklingklubba.

Övning med bilder

Skapa genväg till Utforskaren:

image001

1. Vänsterklicka på Startknappen
2. Skriv ”utforskaren” (eller del av) i Sökrutan i Startmenyn
3. Högerklicka på ”Utforskaren” (längst upp)
4. Gå ner till Skicka till och till höger och ner till Skrivbord (skapa genväg) eller Desktop (create shortcut). Klicka här.
Du kan göra likadant med t.ex Intenet Explorer, Word, Excel, WordPad, Anteckningar, Skärmklippverktyget m.m. i st. f. Utforskaren

Spara webbsida:

image002

1. Ta fram Internet Explorer
2. Skriv i adressfältet: kurs.skpf53.se och tryck Enter. Klicka på menyfliken Grund.

image003

3. KlickaArkiv / Spara som…

Utforskaren dyker upp för att du skall ange var den skall placeras

image003

4. Gå till Bibliotek / Dokument / Mina dokument i Utforskaren och klicka på Ny mapp
5 Ge mappen ett namn (t.ex. DATAkurs) och klicka på Öppna (längst ner) eller dubbelklicka på filen
image003
6. Ge filen ett namn (t.ex. datakurs) och klicka på Spara (längst ner)
Du har nu en egen fil i Bibliotek/Dokument/Mina dokument/DATAkurs/datakurs.htm
7. Sök upp den i Utforskarenoch dubbelklicka på filen datakurs.htm
image003

[ Vill du ha en genväg till filen, sök upp den i Utforskaren, högerklicka på filen och välj Skicka till / Skrivbord (skapa genväg) eller Desktop (create shortcut). Du kan alt. klicka på Skapa genväg i stället. Den hamnar då i samma fil, där du kan flytta den dit du vill. Du kan också alt. lägga till den i Favoriter.]

 

Kopiera bilder från webben till en egen fil:

image003

1 Ta fram Internet Explorer
2 Skriv skpf53.se i adressfältet och tryck Enter
image003
3. Navigera till Bilgalleriet och klicka på bilden Datakurs 2013-01-29.

[(4alt. Gå till den bild du vill kopiera och högerklicka på den. Klicka på Kopiera.Gå sedan till Utforskaren och Klistra in den på den plats du önskar)]
image003

4. Gå till den bild du vill kopiera och högerklicka på den. Klicka på Spara bild som…
Utforskaren dyker upp

image003

5. I Utforskaren klicka dig fram till Bibliotek / Bilder / Mina bilder
6. Klicka på Ny mapp och ge den ett namn (t.ex. Datakurs) och klicka på Öppna
image003
7. Ge ev. filen ett nytt namn och klicka på Spara
8. Sök upp den i Utforskaren och dubbelklicka på filen xxx.jpg.


 

Bränn bilder från en egen fil till en CD eller DVD: (ej Windows XP)

http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/burn-a-cd-or-dvd

1. Ta fram Utforskaren
image003
2. Gå till den mapp som innehåller de bilder du vill bränna t.ex. Bibliotek / Bilder / Mina bilder/Datakurs
3. Markera de bilder du vill bränna (håll ner Ctrl-knappen på tangentbordet om du vill markera flera)
4. Klicka på Bränn. Utforskaren för din CD-brännare dyker upp.
5. (Om du vill rensa skivan tryck på Ta bort temporära filer och följer instruktionerna)

image003

6. Klicka på Skriv till skiva. Fönstret Bränn till skiva dyker upp.
image003
7. Ge skivan ett namn (eller behåll föreslagna) och klicka på Nästa
8. Skivan bränns och matas ut. Ett nytt fönster dyker upp

image003

9. Tryck på Slutför

Övning text

Grunderna i Windows:

http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Windows-Basics-all-topics

ÖVNINGAR (text)

Skapa genväg till Utforskaren:

Vänsterklicka på Startknappen

Skriv Utforskaren i sökrutan

Högerklicka på ”Utforskaren
(längst upp)

Gå ner till Skicka till
och till höger och ner till Skrivbord (skapa genväg) eller Desktop (create
shortcut).
Klicka här.

Du kan göra likadant med t.ex
Intenet Explorer, Word, Excel, WordPad, Anteckningar, Skärmklippverktyget m.m.
i st. f. Utforskaren

Spara webbsida:

Ta fram Internet Explorer

Skriv i adressfältet: info.skpf53.se
och tryck Enter

Klicka på länken Datakunskap-grund.html

(KlickaArkiv /
Skicka / Genväg till skrivbordet
om du vill ha en genväg till webbsidan.)

KlickaArkiv /
Spara som…
(
Utforskaren dyker upp för
att du skall ange var den skall placeras)

Gå till Bibliotek / Dokument /
Mina dokument
i Utforskaren och klicka på Ny mapp.

Ge mappen ett namn (t.ex.
DATAkurs) och klicka på Öppna (längst ner) eller dubbelklick
a på filen.

Ge filen ett namn (t.ex. datakurs) och klicka på
Spara
(längst ner).

Du har nu en
egen fil i Bibliotek/Dokument/Mina dokument/DATAkurs/datakurs.htm

.

Sök upp den i Utforskarenoch
dubbelklicka på filen datakurs.htm.

[ Vill du ha en genväg till filen,
sök upp den i
Utforskaren, högerklicka
på filen och välj Skicka till / Skrivbord (skapa genväg) eller
Desktop (create shortcut).
Du kan alt. klicka på Skapa genväg i
stället. Den hamnar då i samma fil, där du kan flytta den dit du vill. Du kan också
alt. lägga till den i Favoriter.]

 

Kopiera bilder från webben till en egen fil:

Ta fram Internet Explorer

Skriv skpf53.se i adressfältet
och tryck Enter

Navigera till Bilgalleriet
och klicka på bilden Datakurs 2013-01-29.

Gå till den bild du vill kopiera
och högerklicka på den. Klicka på
Spara bild som… Utforskaren
dyker upp.

I Utforskaren klicka dig
fram till Bibliotek / Bilder / Mina bilder

Klicka på Ny mapp och ge
den ett namn (t.ex. Datakurs) och klicka på Öppna

Ge ev. filen
ett nytt namn och klicka på Spara

Sök upp den i Utforskarenoch
dubbelklicka på filen xxx.jpg.

Bränn bilder från en egen fil till en CD eller DVD: (ej Windows XP)

http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/burn-a-cd-or-dvd

Ta fram Utforskaren

Gå till den mapp som innehåller de bilder du vill
bränna t.ex. Bibliotek / Bilder / Mina bilder/Datakurs

Markera de bilder du vill bränna
(håll ner Ctrl-knappen på tangentbordet om du vill markera flera)


Klicka på Bränn.
Utforskaren
för din CD-brännare
dyker upp.

(Om du vill rensa skivan tryck på
Ta bort temporära filer)

Klicka på
Skriv till skiva. Fönstret
Bränn till skiva dyker upp.

Ge skivan ett namn (eller behåll
föreslagna) och klicka på Nästa

Skivan bränns och matas ut. Ett
nytt fönster dyker upp

Tryck på
Slutför

Kopiera text och bilder från webben eller från en egen fil:

Ta fram en webbsida eller någon
egen fil. Vi startar Internet Explorer och skriver info.skpf53.se i adressfältet
och trycker Enter. Klicka på länken Datakunskap-ovning-text.html

Markera en del av (eller hela)
texten genom att med vänster musknapp nedtryckt dra över en del av (eller hela) texten.

Sätt muspekaren någonstans på det
markerade området och högerklicka. Välj Kopiera.

Ta fram Word genom att
dubbelklicka på ikonen (se ovan) eller klicka på Startknappen och skriv Word
i sökfältet och klicka på Word. Word kommer upp. ( Om du inte har Word, använd Writer (Open Office) eller WordPad i stället. )

Högerklicka i textfältet
i
Word och välj Klistra
in
. Texten är kopierad.

Klicka på Arkiv
i Word och välj Spara som…

I Utforskaren som nu dyker
upp välj var du vill spara filen (t.ex. Bibliotek / Dokument / Mina dokument
/ någon mapp eller Ny mapp
)

Ge filen ett namn (eller
behåll föreslagna) i Filnamn.

Klicka på Spara

Sök upp den i Utforskarenoch
dubbelklicka på filen xxx.doc

Överkurs:

[ I Filformat kan du välja
olika format (klicka på den lilla svarta nedåtpilen längst till höger).

.doc blir ett
worddokument

.odt blir ett Open
Office – dokument

.rtf är läsbart i M.Word
och Open Office

.txt blir en ren
textfil

.htm eller .html blir en
webbsida
. ]