Lektion 5


Sätt in bilder och text i WordPad och spara dokumentet.

Vad vi skall göra:
1. Kopiera en bild och lite text från SKPFs hemsida.
2. Ta fram WordPad och klistra in bilden och texten.
3. WordPad kan inte ta in både bild och text samtidigt, så vi tar bort det som skulle varit bilden
4. Gå tillbaka till hemsidan och kopiera bilden – nu bara bilden.
5. Klistrar in bilden i Wordpad.
6. Spara bilden i Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf/140128 .


Gör så här:

1. Ta fram IE (Internet Explorer) eller annan webbläsare. Skriv i adressfältet skpf53.se och tryck Enter. Rulla ner något tills du ser elefantbilden. Sätt markören strax ovanför bilden – tryck ner och håll kvar vänster musknapp och drag över bilden och den gula texten till höger om bilden tills allt – bild och text – är markerat, där du släpper musknappen. Sätt nu muspekaren någonstans på det markerade området och högerklicka. På den meny som nu kommer fram, går du ner och klickar(=vänsterklickar) på kopiera. Nu finns det markerade i Urklipp – den osynliga behållaren.

2. Ta fram WordPad genom att klicka på Startknappen och skriva WordPad i sökfältet. Högerklicka där du vill sätta in det du kopierade, gå ner i menyn som dyker upp och klicka på Klistra in. Där dök texten upp, men bilden ser väl konstig ut ! (Hade du valt Word i st. f. WordPad hade det fungerat perfekt, men WordPad klarar inte att kopiera in både text och bild samtidigt, så vi får göra detta i två steg – först bilden och sedan texten, eller tvärtom).

3. Klicka där bilden skulle varit (det står förmodligen ”elef” i stället för bilden). När du nu markerade bilden, ser du en ram, som markerar var bilden skulle varit. Tryck på Delete på tangentbordet, och bildrutan försvinner. Nu har vi bara texten kvar.

4. Ta nu fram webbläsaren igen. Där är förmodligen bilden och texten fortfarande markerat (svagt blåtonat). Klicka på bilden eller på ett tomt område för att ta bort markeringen. Högerklicka nu på bilden och gå ner i menyn och klicka på kopiera. Bilden ligger nu i Urklipp (behållaren).

5. Ta nu fram WordPad igen, där vi har texten och skall lägga in bilden. Markera där du vill ha bilden (om du vill ha den längst upp och det inte finns någon plats – markera högst upp och tryck Enter, så får du en ny rad), högerklicka, gå ner i menyn och klicka på Klistra in, och – wips – där kom äntligen vår bild.

6. Nästan allra högst upp till vänster i WordPad finns ett mörkblått fält med något som liknar en bok samt en liten nedåtriktad pil. Klicka på den pilen, så kommer det upp en meny. Vi skall spara filen, men vi vet inte vad vi vill kalla den och var vi skall placera den, så vi klickar på Spara som. Nu kommer Utforskaren fram, men observera, längst ner till höger finns en ruta – Spara – som indikerar att nu frågar Windows var vi vill spara filen. Klicka dig fram till Bibliotek/Dokument/Mina dokument. Här skall vi skapa en ny mapp – skpf – genom att klickaNy mapp högt upp under adressfältet. En ny mapp kommer upp som heter just Ny mapp. Texten är markerad så skriv här skpf, och vi har en ny mapp Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf . Dubbelklicka på mappen skpf och vi ser att mappen som förväntat är tom. Klicka här på Ny mapp (högt upp) igen och skriv i st. f. Ny mapp – 140128. Vi har nu skapat en ny mapp – Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf/140128.
Långt ner finns ett fält som heter Filnamn. Här finns ett förslag – troligen Dokument. Markera Dokument och skriv i stället Bild och text. Klicka nu på Spara längst ner till höger, och vi har skapat filen Bild och text som ligger i mappen Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf/140128.

 

WordPad

Vi skall nu titta på WordPad, och vad vi kan göra där.

WordPad är ett ordbehandlingsprogram i något enklare tappning än Word och Open Office. Men den finns i varje Windowsdator, är tämligen enkel och har en del roliga möjligheter.

1. Ta fram WordPad med bilden och texten igen. Om du inte har den kvar klicka på Startknappen, skriv wordpad i sökfältet och klicka på WordPad. Kopiera in en bild och lite text.

2. Klicka på bilden. Du ser då en ram och några små fyrkanter utefter sidorna och i hörnen. För muspekaren över någon av dessa fyrkanter. När muspekaren övergår i en dubbelriktad pil, trycker nu ner vänster musknapp, håller den nedtryckt och drar bilden till önskad storlek och släpper musknappen.

3. Men vi har svårt att få rätt höjd/breddförhällande. Gå därför tillbaka till original storleken genom att klicka på den blå böjda pilen allra längst upp till vänster. Högerklicka på bilden och klickaÄndra bildstorlek i menyn som kommer fram. Se till att rutan framför Lås bredd-höjd-förhållande har en bock (klicka i den) och skriv ett procenttal i rutan Vågrätt. Klicka i rutan OK och bildens storlek har ändrats.

4. Nu skall vi leka med texten. Den del av texten som du vill förändra skall markeras (placera muspekaren i början eller slutet av den text du vill förändra, tryck ner vänster musknapp och drag över texten tills det du vill förändra är blåmarkerat. Där släpper du musknappen).

5. I menyn ovanför finns ett avsnitt som heter Teckensnitt. Genom att klicka på någon ruta här, kan du göra en massa förändringar – teckensnitt, teckenstorlek, förstora, förminska, fet-, kursiv-, understruken-, nedsänkt-, upphöjd text, markeringsfärg och textfärg. Klicka på de små svarta pilarna för att välja alternativ. Intressant är att du ser hur texten förändras, när du för muspekaren ner över de olika alternativen. Prova dig fram till olika alternativ för olika delar av texten. Om du ångrar en ändring eller vill gå tillbaka, klickar du på den böjda pilen högst upp. Du kan gå tillbaka många steg genom upprepade klickningar.

6. Prova på samma sätt de olika alternativen för markerad text i menydelen Stycke. Här kan du minska, öka indrag, påbörja lista, ändra radavstånd, vänsterjustera, centrera högerjustera, justera texten.

7. I menydelen Infoga klickaBild. Då kommer Utforskaren fram, där du kan välja en bild ur ditt eget bildarkiv.

Om du klickarPaintteckning kommer du in i Paint, ett program, där du kan rita, skriva, teckna med hjälp av figurer som du kan manipulera på en mängd olika sätt. Paint kommer upp i ett nytt fönster och WordPad ligger under. Klickafrågetecknet längst upp till höger för hjälp.

Klicka på Datum och tid, välj format ch tryck OK.

Om du klickarInfoga objekt kan du komma åt andra dokument som ligger i datorn. Detta är lite av överkurs, som vi inte går närmre in på här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *