Lektion 5


Sätt in bilder och text i WordPad och spara dokumentet.

Vad vi skall göra:
1. Kopiera en bild och lite text från SKPFs hemsida.
2. Ta fram WordPad och klistra in bilden och texten.
3. WordPad kan inte ta in både bild och text samtidigt, så vi tar bort det som skulle varit bilden
4. Gå tillbaka till hemsidan och kopiera bilden – nu bara bilden.
5. Klistrar in bilden i Wordpad.
6. Spara bilden i Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf/140128 .


Gör så här:

1. Ta fram IE (Internet Explorer) eller annan webbläsare. Skriv i adressfältet skpf53.se och tryck Enter. Rulla ner något tills du ser elefantbilden. Sätt markören strax ovanför bilden – tryck ner och håll kvar vänster musknapp och drag över bilden och den gula texten till höger om bilden tills allt – bild och text – är markerat, där du släpper musknappen. Sätt nu muspekaren någonstans på det markerade området och högerklicka. På den meny som nu kommer fram, går du ner och klickar(=vänsterklickar) på kopiera. Nu finns det markerade i Urklipp – den osynliga behållaren.

2. Ta fram WordPad genom att klicka på Startknappen och skriva WordPad i sökfältet. Högerklicka där du vill sätta in det du kopierade, gå ner i menyn som dyker upp och klicka på Klistra in. Där dök texten upp, men bilden ser väl konstig ut ! (Hade du valt Word i st. f. WordPad hade det fungerat perfekt, men WordPad klarar inte att kopiera in både text och bild samtidigt, så vi får göra detta i två steg – först bilden och sedan texten, eller tvärtom).

3. Klicka där bilden skulle varit (det står förmodligen ”elef” i stället för bilden). När du nu markerade bilden, ser du en ram, som markerar var bilden skulle varit. Tryck på Delete på tangentbordet, och bildrutan försvinner. Nu har vi bara texten kvar.

4. Ta nu fram webbläsaren igen. Där är förmodligen bilden och texten fortfarande markerat (svagt blåtonat). Klicka på bilden eller på ett tomt område för att ta bort markeringen. Högerklicka nu på bilden och gå ner i menyn och klicka på kopiera. Bilden ligger nu i Urklipp (behållaren).

5. Ta nu fram WordPad igen, där vi har texten och skall lägga in bilden. Markera där du vill ha bilden (om du vill ha den längst upp och det inte finns någon plats – markera högst upp och tryck Enter, så får du en ny rad), högerklicka, gå ner i menyn och klicka på Klistra in, och – wips – där kom äntligen vår bild.

6. Nästan allra högst upp till vänster i WordPad finns ett mörkblått fält med något som liknar en bok samt en liten nedåtriktad pil. Klicka på den pilen, så kommer det upp en meny. Vi skall spara filen, men vi vet inte vad vi vill kalla den och var vi skall placera den, så vi klickar på Spara som. Nu kommer Utforskaren fram, men observera, längst ner till höger finns en ruta – Spara – som indikerar att nu frågar Windows var vi vill spara filen. Klicka dig fram till Bibliotek/Dokument/Mina dokument. Här skall vi skapa en ny mapp – skpf – genom att klickaNy mapp högt upp under adressfältet. En ny mapp kommer upp som heter just Ny mapp. Texten är markerad så skriv här skpf, och vi har en ny mapp Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf . Dubbelklicka på mappen skpf och vi ser att mappen som förväntat är tom. Klicka här på Ny mapp (högt upp) igen och skriv i st. f. Ny mapp – 140128. Vi har nu skapat en ny mapp – Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf/140128.
Långt ner finns ett fält som heter Filnamn. Här finns ett förslag – troligen Dokument. Markera Dokument och skriv i stället Bild och text. Klicka nu på Spara längst ner till höger, och vi har skapat filen Bild och text som ligger i mappen Bibliotek/Dokument/Mina dokument/skpf/140128.

 

WordPad

Vi skall nu titta på WordPad, och vad vi kan göra där.

WordPad är ett ordbehandlingsprogram i något enklare tappning än Word och Open Office. Men den finns i varje Windowsdator, är tämligen enkel och har en del roliga möjligheter.

1. Ta fram WordPad med bilden och texten igen. Om du inte har den kvar klicka på Startknappen, skriv wordpad i sökfältet och klicka på WordPad. Kopiera in en bild och lite text.

2. Klicka på bilden. Du ser då en ram och några små fyrkanter utefter sidorna och i hörnen. För muspekaren över någon av dessa fyrkanter. När muspekaren övergår i en dubbelriktad pil, trycker nu ner vänster musknapp, håller den nedtryckt och drar bilden till önskad storlek och släpper musknappen.

3. Men vi har svårt att få rätt höjd/breddförhällande. Gå därför tillbaka till original storleken genom att klicka på den blå böjda pilen allra längst upp till vänster. Högerklicka på bilden och klickaÄndra bildstorlek i menyn som kommer fram. Se till att rutan framför Lås bredd-höjd-förhållande har en bock (klicka i den) och skriv ett procenttal i rutan Vågrätt. Klicka i rutan OK och bildens storlek har ändrats.

4. Nu skall vi leka med texten. Den del av texten som du vill förändra skall markeras (placera muspekaren i början eller slutet av den text du vill förändra, tryck ner vänster musknapp och drag över texten tills det du vill förändra är blåmarkerat. Där släpper du musknappen).

5. I menyn ovanför finns ett avsnitt som heter Teckensnitt. Genom att klicka på någon ruta här, kan du göra en massa förändringar – teckensnitt, teckenstorlek, förstora, förminska, fet-, kursiv-, understruken-, nedsänkt-, upphöjd text, markeringsfärg och textfärg. Klicka på de små svarta pilarna för att välja alternativ. Intressant är att du ser hur texten förändras, när du för muspekaren ner över de olika alternativen. Prova dig fram till olika alternativ för olika delar av texten. Om du ångrar en ändring eller vill gå tillbaka, klickar du på den böjda pilen högst upp. Du kan gå tillbaka många steg genom upprepade klickningar.

6. Prova på samma sätt de olika alternativen för markerad text i menydelen Stycke. Här kan du minska, öka indrag, påbörja lista, ändra radavstånd, vänsterjustera, centrera högerjustera, justera texten.

7. I menydelen Infoga klickaBild. Då kommer Utforskaren fram, där du kan välja en bild ur ditt eget bildarkiv.

Om du klickarPaintteckning kommer du in i Paint, ett program, där du kan rita, skriva, teckna med hjälp av figurer som du kan manipulera på en mängd olika sätt. Paint kommer upp i ett nytt fönster och WordPad ligger under. Klickafrågetecknet längst upp till höger för hjälp.

Klicka på Datum och tid, välj format ch tryck OK.

Om du klickarInfoga objekt kan du komma åt andra dokument som ligger i datorn. Detta är lite av överkurs, som vi inte går närmre in på här.

Lektion 4

Lektion 4

Hämta målarbild på IE och spara i ny mapp.

1. Starta Internet Explorer och gå in på Google.se om du inte redan är där (som startsida).

2. Skriv ”bilder” i sökfältet och gå ner till ”bilder att färglägga” och klicka där. Nu kommer det upp ett antal förslag. Klicka här på ”Bilder på bilder att färglägga”. Nu kommer det upp en massa bilder.

3. Välj ut en bild och högerklicka på den. Klicka på ”Spara bild som…”. Utforskaren kommer upp

4. Klicka på ”Mina bilder” i vänsterfältet i Utforskaren (klicka på de små vita pilarna vid Bibliotek och Bilder). Kontrollera högst upp att du är i mappen Bibliotek/Bilder/Mina bilder.

5. Klicka på ”Ny mapp” i fältet under adressfältet. En ny mapp dyker upp med namnet blåmarkerat (om inte högerklicka på den nya mappen och klicka på ”Byt namn”). Skriv t.ex. ”2013”. Vi har nu skapat en ny mapp och givit den namnet ”2013”.

6. Dubbelklicka på den nya mappen ”2013” och kontrollera högst upp i adressfältet att vi är i Bibliotek/Bilder/Mina bilder/2013. Klicka på ”Ny mapp” i fältet under adressfältet. En ny mapp dyker upp, som vi kallar t.ex. ”Målar bilder” på samma sätt som under punkt 5. Vi har nu skapat en ny undermapp till mappen ”2013” och givit den namnet ”Målarbilder”. Dubbelklicka på den och kontrollera att du är i mappen Bibliotek/Bilder/Mina bilder/2013/Målarbilder.

7. Vi är fortfarande under kommandot Spara som… och kommer att spara här. Men vi passar på att också ge filen ett nytt namn. I fältet ”Filnamn:” markerar vi namnet (untitled eller något liknande) och skriver ett nytt namn t.ex. ”KalleAnka” eller något betecknande för den bild du valt. Klicka nu på ”Spara” längst ner, och du har sparat filen Bibliotek/Bilder/Mina bilder/2013/Målarbilder/KalleAnka. Du kan kontrollera genom att ta upp Utforskaren igen och klicka dig fram till filen.

8. Passa på, medan du är på webbsidan med alla bilderna, att ladda in några fler bilder till din Målarbilder-mapp. Högerklicka på vald bild och välj ”Spara bild som…” – i Utforskaren kontrollera att du är i rätt mapp – ändra filnamnet och klicka på Spara.

 

 

Arrangera ”Målarbilder” och lägg till text i WordPad.

1. Öppna Wordpad (dubbelklicka på ikon eller skriv ”wordpad” i sökfältet under Startknappen ock klicka på WordPad i förslagen som kommer upp).

2. Öppna Utforskaren och klicka dig fram till Bibliotek/Bilder/Mina bilder/2013/Målarbilder. Högerklicka på den bild du väljer och klicka på Kopiera. Bildfilen finns nu i behållaren Urklipp.

3. Ta nu fram WordPad (kanske ligger den bakom Utforskaren). Högerklicka där du vill ha bilden och klicka ”Klistra in”, och där sitter bilden.

4. Klicka utanför och under bilden och skriv t.ex. ”Kalle Anka”. Gå upp till menyn avsnittet ”Teckensnitt” och klicka på den lilla svarta pilen högst upp till vänster. I teckensnittsmenyn, som nu dyker upp, gå ner till ”Shadow” (står i bokstavsordning) och klicka på den. Klicka nu på den lilla svarta pilen vid teckenstorlek, gå ner till siffran 36 och klicka där. I menyn avsnitt stycke är förmodligen ett gult fält som markerar vänsterjustera. Klicka på fältet till höger om detta – Centrera.

5. Klicka nu på bilden i WordPad (markera den). Bilden blir markerad med en ram och 8 mindre svarta fyrkanter. Sätt markören på fyrkanten längst ner till höger tills pekaren blir en dubbelriktad pil, tryck ner vänster musknapp, håll den nedtryckt och dra bilden så att den nästan fyller bredden och släpp musknappen. Justera ev. ytterligare genom att dra fyrkaterna på samma sätt. Texten har följt med och är nu fortfarande under bilden. Om något går fel kan du gå tillbaka med den blå böjda pilen allra längst upp till vänster.

6. Allra längst upp till vänster finns ett mörkblått fält med bl. a. en liten vit nedåtpil. Klicka på den och gå ner till Skriv ut, gå till höger och klicka på Förhandsgranska. Här kan du göra vissa justeringar och se hur en utskrift blir. Är du inte nöjd, gå tillbaka genom att klicka på ”Stäng förhandsgranskning” och göra ytterligare justeringar.

7. När du är nöjd klickar du på den vita pilen i det mörkblå fältet längst upp till vänster, och klickar på ”Skriv ut” för att skriva ut. Detta har du kanske gjort förut, men kommer att gås igenom senare i kursen varför vi inte går vidare här.

Lektion 3

Lektion 3

GUIDE FÖR GRUNDLÄGGANDE WEBBLÄSARKUNSKAPER

Du är ju redan här, men hur kommer du hit nästa gång? Jo…..

Starta datorn. Du blir förmodligen tillfrågad om ditt användarnamn och lösenord. Skriv då in dessa. Nu skall operativsystemet och program m.m. laddas in . Det kan ta lite tid beroende på hur mycket som skall göras.
(När du senare skall stänga av datorn, gör du det genom att klicka på knappen ”Start” längst ned till vänster. I det fönster som nu dyker upp klickar du på ”Stäng av” och/eller ”Logga ut”.)

Webbläsare

Du måste ha en internetuppkoppling för nu skall du ta fram din webbläsare. En webbläsare är till för att visa innehållet på Internet (text, bilder, ljud eller film). Klicka på knappen ”Startmenyn” längst ned till vänster. I det fönster som nu dyker upp klickar du på ”Alla program”. Nu får du en förteckning över alla program i datorn. Här skall du klicka på din webbläsare – den vanligaste heter ”Internet Explorer”. Det finns dock flera andra, som t.ex Netscape, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera m.fl. (Förmodligen har du någon genväg till din webbläsare så du lättare får fram den.)

Hemsidan

Nu skall du ladda in SKPF53:s hemsida i webbläsaren. Det gör du genom att skriva in adressen ”http://skpf53.se/” i adressfältet högst upp till vänster i webbläsaren. Det räcker dock att du bara skriver ” skpf53.se ” (skriv bara det mellan citationstecknen).

That´s it! Det var många ord om det som snart är självklart, men inte alls givet innan man har lärt sig alla termer och konstigheter. Nu skall du se något som liknar det du ser på bilden härunder.

Anvisningar och bilder i guiden kan avvika något från det du ser, eftersom det finns flera olika operativsystem och webbläsare. Här har vi använt Microsoft Windows (Windows 7) resp. Internet Explorer. Principer och tillvägagångssätt är dock mycket lika i de olika systemen.

Webbläsarens funktioner

1. Överst i webbläsarens fönster finns tre knappar för storlek, dölja och avsluta.

Om du klickar på den första knappen flyttas webbläsaren/hemsidan till aktivitetsfältet (längst ner på skärmen). Där visas den som en ikon . Senare kan du ta fram den igen, genom att klicka på ikonen.

Den mellersta knappen ser ut så här om webbläsaren täcker hela skärmen (Full Screen), och så här om den täcker en del av skärmen. Om du klickar på den övergår webbläsaren i delskärmsläge resp. fullskärmsläge.

Den högra knappen klickar du på för att avsluta.

2. I nästa rad kan du bläddra fram och tillbaka, skriva in webbadresser och se framtagna hemsidor.

Framåt- och bakåtpilarna använder du för att hoppa fram och tillbaka mellan sidor du nyligen besökt (webbläsaren kommer ihåg var du har varit).

Du kan skriva in adressen till en sida manuellt. Det gör du i adressfältet (”skpf53.se”)och trycker Enter. Oftast finns det en liten nedåtpil till höger i adressfältet. Klickar du på pilen dyker det upp exempel på adresser du besökt tidigare. När du besöker en sida öppnas en flik till höger om adressfältet med din aktuella sidas namn (här ”Välkommen”). Du kan ha flera flikar, och kan då öppna dem genom att klicka på önskad flik. Du kan också stänga önskad flik genom att klicka på x:et till höger i resp. flik. Till höger om dina aktiva flikar finns en liten ruta. Om du klickar du på den öppnas en ny flik med en tom sida, som du kan använda för att besöka en ny webbadress utan att lämna sidan du var på förut.

3. Webbläsarens menyrad innehåller alla kommandon du kan utföra.

Vi skall dock här bara visa ett, som kan vara användbart, om du behöver förbättra läsbarheten, nämligen zoomfunktionen. Klicka på ”Visa” i menyn. I den nya meny som dyker upp placera pekaren över texten ”Zooma”. Ny dyker ytterligare en meny upp. Flytta pekaren sidledes till den nya menyn och ner till den förstorings-/förminskningsgrad du önskar och klicka på den.

4.Huvudfönstret.

Och här dyker hemsidan upp. Vi skall titta närmare på hemsidan lite senare. Här noterar vi bara en funktion, nämligen rullningslisten längst till höger, som kommer upp när sidan är längre än vad som får plats i webbläsarfönstret. För att rulla texten upp eller ner klickar du på handtaget i rullningslisten med vänster musknapp, håller den nedtryckt och drar uppåt/nedåt och släpper den när du är nöjd. Du kan alternativt klicka på de små uppåt-/nedåtpilarna längst upp resp. ner i rullningslisten för att rulla enstaka rader. En rullningslist kan också komma upp i nederkanten om sidan är bredare än vad som får plats i webbläsarfönstret.

Ändra storlek och position
Om du inte befinner dig i fullskärmsläge, kan du ändra storleken på webbläsarfönstret genom att flytta muspekaren till yttersta kanten av fönstret. Precis när du passerar kanten, övergår muspekarens pointer till en dubbelriktad pil ; ; eller ,beroende på om du närmar dig från sidan, uppåt,nedåt eller mot något hörn. Då trycker du på vänster musknapp, håller den nedtryckt och för musen utåt eller inåt. Resp. kant följer då med. När du är nöjd släpper du musknappen, och du har ändrat storleken på webbläsarfönstret.

Du kan flytta hela webbläsarfönstret genom att klicka längst upp någonstans i ramen på webbläsaren ( 1. och 2. på bilden i föreg. avsnitt), hålla vänster musknapp nedtryckt och röra musen åt något håll. När du är nöjd släpper du musknappen.

HEMSIDA SKPF53.SE – grundläggande instruktioner

Hemsidan är uppdelad i två vertikala fält – till vänster menyfältet och till höger textfältet. Menyn använder du för att förflytta dig mellan hemsidans olika sidor och i textfältet ser du det vi vill berätta för dig. När du laddar in hemsidan (skriver ”skpf53.se” i adressfältet), kommer du automatiskt in på ”Välkommen”-sidan.

Hemsidans Menyfält

Här växlar du mellan hemsidans olika sidor genom att klicka på önskad menyrad. Den menyrad som du är inne på för tillfället har en ljusare bakgrundsfärg. Det finns tre menyrader som har undermenyer. Dessa har ett ”>” efter texten. När du klickar på en sådan menyrad, kommer undermenyn upp och ”>” ersätts med ”?”. (Det går att klicka med höger musknapp på önskad menyrad och välja ”öppna i ny flik” eller ”öppna i nytt fönster” istället.)

Under menyn finns ännu en knapp ”HJÄLP”. När du klickar på den kommer du hit. Den finns bara på ”Välkommen”-sidan, så om du är på någon annan sida och behöver hjälp, klickar du på ”Välkommen” och sedan på ”HJÄLP”. Den kommer upp i en ny sida, som du antingen kan stänga (röda krysset längst upp till höger i webbläsarfönstret) eller dölja genom att ta fram hemsidan, som då ligger under hjälpsidan eller flytta så att den frilägger hemsidan.

Längst ner i menyfältet finns en besöksräknare.

Hemsidans Textfält

Välkomstsidan innehåller – åtminstone tills vidare – först ett försök att skapa intresse för vårverksamhet och vår hemsida, inte minst för ovana surfare och rena nybörjare. Detta inte bara för att det är så förträffligt, utan också för att vi som har speciella funktioner inom SKPF skall kunna delge information och skapa kunskap och intresse för vår organisation på ett enklare och effektivare sätt. Om detta lyckas kan vi få bättre och snabbare kommunikation samt utökat intresse från våra medlemmar.

SKPF Alingsås-sidan Här finns en kort presentation av SKPF av vår förbundsordförande. Här finns också en kort presentation av vår avdelning SKPF avd.53. Här kan du klicka dig fram till en förteckning över samtliga SKPF:s avdelningar – information om dem samt ta fram deras hemsidor. Här kan du också klicka dig fram till SKPF:s handlingsprogram och de fullständiga stadgarna. När du klickar på ”SKPF Alingsås” kommer tre undermenyer fram ….

Undermenyerna Styrelsen, Årsmöte och Möten får tala för sig själva.

Verksamhet-sidan ger allmän och aktuell information om pågående och kommande verksamheter. När du klickar på ”Verksamhet” kommer fem undermenyer fram ….

Undermenyn Kurser ger en förteckning över aktuella kuser. Dessutom finns en knapp över och en under texten ”SvartVit o. större text”. Klickar du på någon av dem, kommer texten att bli svart på vit botten och 50% större. Detta är ett test för att utröna om behov finns. Synpunkter? Hör av er.

Undermenyerna Månadsmöte,Resor och Torsdagsklubben talar för sig själva.

Undermenyn Vad Händer När är en sammanfattning av all verksamhet.

Medlemmar-sidan innehåller lite ”reklam” för SKPF samt information om hur man blir medlem. Den innehåller också en länk till ett formulär som skall fyllas i för medlemskap i SKPF. När du klickar på ”Medlemmar” kommer tre undermenyer fram ….

Undermenyerna SKPF pensionär, Hälsa och Div får tala för sig själva.

Reportage-sidan får tala för sig själv.

Bildgalleri-sidan innehåller ett antal utvalda bilder i förminskat format. Om du klickar på någon av dem, kommer den upp i större skala i ett nytt fönster, där du sedan kan bläddra fram och tillbaka genom alla bilderna. OBS! Bilder är mycket större än text, varför det kan ta lång tid att ladda upp dem (beroende av hastigheten på din förbindelse).

Länkar-sidan innehåller mycket matnyttigt och roligt i form av länkar till föreningar, myndigheter, tidningar, spel, nöjen m.m.

Kontakt-sidan innehåller uppgifter om adress och kontaktuppgifter till SKPF Alingsås. Här finns också ett kontaktformulär som du kan fylla i om du vill meddela oss något. Vi vill gärna ha dina synpunkter och kommer att svara, om du så önskar, så fort vi kan. Här finns också en Blogg/Gästbok. Klicka på ”Gästbok” så kommer du till ett formulär, som du fyller i och sedan klickar på ”Skicka”. OBS! Din kommentar kommer sedan upp på denna sida, och kan läsas av alla som tar upp denna sida. Sidan kommer inte upp i ett nytt fönster, så du får antingen klicka på tillbakaknappen längst upp till vänster i webbläsaren eller klicka på ”Tillbaka till hemsidan” längst ner på formuläret. Detta är ett ”knyckt” formulär, så du får stå ut med lite reklam!

Vi vill gärna ha kontakt med våra medlemmar – och även andra – , så tveka inte att ge dina synpunkter/ idéer till oss eller alla.

Lektion 2

Lektion 2

Ändra egenskaper för mus (pekarhastighet) och använda sökfältet på Startmenyn.

1. Klicka på Startknappen. Startmenyn kommer upp.

2. I sökfältet längst ner ser du att muspekaren blinkar, vilket innebär att du kan skriva in text omedelbart – annars klicka i sökfältet längst ner och skriv ”mus”. Nu kommer det upp ett antal förslag på filer och mappar som börjar på ”mus”.

3. Klicka på ”mus” som står under ”Kontrollpanelen”. Ett nytt fönster ”Egenskaper för Mus” kommer upp.

4. Klicka på de olika flikarna och undersök de olika alternativen.

5. Under fliken ”Pekaralternativ” skall vi särskilt titta på ”Rörelse/Välj pekarhastighet”. Klicka på visaren mellan ”Långsam” och ”Snabb”, håll musknappen nedtryckt och drag den åt vänster något eller några steg och släpp musknappen. Kolla nu pekarhastigheten genom att dra musen fram och tillbaka på skrivbordet.

6. Upprepa punkt 5. med olika inställningar tills du är nöjd. Tryck ”OK”.

 

WordPad – ordbehandling – och kopiera text.

1. Klicka på Startknappen och börja skriva ”wordpad” i sökfältet.

2. Klicka på ”WordPad” längst upp. WordPad-fönstret kommer upp. Dra det åt sidan eller minimera det. Vi skall snart klistra och klippa text från ett dokument till WordPad.

3. Ta fram Internet Explorer och skriv ”info.skpf53.se” i adressfältet högst upp.

4. Klicka på ”Datakunskap-grund.html ”.

5. Vi skall nu kopiera lite text och klistra in det i WordPad. Markera de två första avsnitten (från ”Grunderna i Windows” t.o.m ”Delarna i en dator:”) genom att sätta muspekaren framför den första bokstaven i avsnittet du vill kopiera, trycka ner vänster musknapp, hålla den nedtryckt och dra muspekaren till sista bokstaven (det markerade blir blått). Det går också att dra omvänt d.v.s. från sista till första bokstaven. Om du misslyckas är det bara att göra om det. Sätt nu muspekaren någonstans på den blå markeringen och högerklicka. Gå ner till ”Kopiera” i den meny som nu kommer upp och klicka där.

Det markerade sparas nu i ”Urklipp”, en behållare för det som du har kopierat (eller klippt ut). Du kan inte se det (ligger i minnet), men det ligger där hela tiden tills du gör ett nytt urklipp. Vi skall nu använda det till att klistra in det i vårt WordPad-dokument.

6. Ta fram WordPad igen. Klicka (markera) där du vill kopiera in texten, högerklicka och tryck på ”Klistra in”.

Det markerade har nu kopierats in där du markerade. Texten kan bli likadan eller något avvikande beroende vilket program texten kommer från.

7. Här kan du nu justera och ändra text efter behag genom att markera det (blir blåmarkerat) och trycka på något av de textalternativ du ser högst upp som format, teckensnitt, teckenstorlek, fet stil,kursiv stil, understruken, vänster- eller högerorienterad, centrerad, radavstånd, teckenfärg m.m. [Detta kan även göras med hjälp av verktygsmenyn (Arkiv, Redigera, Visa, Infoga, Format, Verktyg o.s.v.). OBS ! Detta gäller inte längre i WordPad]. Pröva gärna! Om du vill ha sista kommandot ogjort, klickar du på den böjda, blå pilen i översta menyraden. Du kan klicka flera gånger tills du är tillbaka dit du ville.

8. Gå nu tillbaka till ”Grunderna i Windows” och markera nästa avsnitt (från ”Musen” t.o.m. ”Anpassa musen”) – klicka i början, håll musknappen nedtryckt, dra till slutet, släpp musknappen. Avsnittet är nu blåmarkerat. Högerklicka i det blåmarkerade fältet och tryck ”Kopiera”.

9. Ta fram WordPad och markera efter det tidigare inkopierade. Tryck ”ENTER” på tangentbordet en eller flera gånger för att lämna tomma rader, högerklicka och välj ”Klistra in”, och du har kopierat in din text.

10. Justera texten så att den överensstämmer med originalet.

11. Du kan inte kopiera in både text och bild samtidigt. Titta på den sista raden i det du kopierade in. Efter ”Anpassa musen: Start” finns ett litet mellanrum, där det skulle ha varit en liten bild av Startknappen. Klicka här, så kommer det upp en liten fyrkant, som markerar att här skulle varit en bild. Vi får nu gå tillbaka och hämta denna bils separat.

12. Gå tillbaka till originalet igen, leta upp den lilla bilden av Startknappen, sätt muspekaren på den, högerklicka och välj ”Kopiera”.

13. Gå tillbaka till dokumentet där bilden saknades, högerklicka på den saknade bildens plats och välj ”Klistra in”. Bilden kommer nu in, men på en ny rad. Sätt muspekaren efter ”Start” och tryck ”Delete” på tangentbordet två gånger. Sätt nu muspekaren efter den nya bilden och tryck ”Delete” igen och nu ser det ut som på originalet.

 

Lektion 1

Lektion 1

Lägg till en genväg till ”info.skpf53.se” på skrivbordet

1. Klicka på Internet Explorer i Aktivitetsfältet. IE kommer upp.

2. Klicka i adressfältet högst upp i IE som då blir blått (eller markera hela adressen) och skriv ”info.skpf53.se” (bara det som står mellan citationstecknen) och tryck ENTER. Du har nu kommit till kursens hemsida, där du kan klicka dig fram till olika info- och övningssidor.

3. Högerklicka någonstans på ett tomt område, gå ner till ”Skapa genväg” och klicka på den. Du får nu en fråga ”Vill du lägga en genväg ……..”. Klicka på ”Ja” och du har fått en genväg längst till vänster på skrivbordet. Närhelst du dubbelklickar på denna, kommer du få upp denna sida.

Kopiera bilder till Utforskaren -> Mina bilder.

1. Klicka på Internet Explorer i Aktivitetsfältet (eller dubbelklicka på ev. genväg på skrivbordet).

2. Klicka i adressfältet högst upp i IE som då blir blått (eller markera hela adressen) och skriv ”skpf53.se” (bara det som står mellan citationstecknen) och tryck ENTER. Du har nu kommit till skpf53:s hemsida.

3. Vi skall nu kopiera bilden av elefanterna och lägga in den i vårt personliga bibliotek. Högerklicka på bilden av elefanterna, gå ner till ”Spara bild som…” och vänsterklicka (klicka) där.

4. Utforskaren dyker upp. Här skall vi markera var vi vill lägga in bilden och vad den skall kallas. Klicka på bibliotek i det vänstra fältet. Idet högra fältet ser du nu vad som finns i mappen ”Bibliotek”. Dubbelklicka på ”Bilder” i högerfältet. Högst upp (adressfältet) ser du att vi nu är i ”Biblioten/Bilder”. Nästan längst ner ser du i raderna ”Filnamn:” och ”Filformat” att Utforskaren föreslår filnamnet ”040727_061.jpg” och filformatet ”JPEG”, som är ett filformat. Detta är samma namn och format som ursprungsbilden hade. Vi ligger in bilden här genom att klicka på ”Spara” längst ner. (Om du inte vill spara filen klickar du på ”Avbryt” och ingenting har hänt.) Nu har vi en bildfil ”Bibliotek/Bilder/040727_061.jpg” i vårt arkiv.

I Utforskaren: Skapa ny mapp och byt namn – kopiera, klipp ut och klistra in.

1. Klicka på ikonen Utforskaren i Aktivitetsfönstret eller dubbelklicka på ev. genväg på Skrivbordet (eller högerklicka på Startknappen och välj ”Öppna Utforskaren”) och Utforskaren dyker upp.

2. Nu skall vi leta upp elefantbilden vi just lagt in (Bibliotek/Bilder/040727_061.jpg). Klicka därför på ”Bibliotek” i Utforskarens vänsterfält. Dubbelklicka sedan på ”Bilder” i högerfältet. Innehållet i mappen ”Bibliotek/Bilder” (se adressfönstret) ser du nu i högerfältet. Bland ev. andra mappar och filer finns här nu filen ”040727_061a.jpg”. Du ser den antingen som en ikon eller som ett namn i en lista.

3 Ändra visningen genom att klicka på ”Ändra visning” högt upp till höger under verktygsfältet. Där finns också ”Få hjälp”-ikonen längst till höger (blå med ett frågetecken). Du kan också trycka ”F1” för hjälp som kommer upp i ett nytt fönster.

4. Pröva här att: a) klicka på bilden (eller namnet) – bilden blir markerad,

b) dubbelklicka – bilden visas i ett bildprogram,

c) högerklicka – en menu med möjliga åtgärder dyker upp.

5. Vi skall nu skapa en ny mapp, där vi lägger in bilden. Långt upp i Utforskaren under verktygsmenyn finns en rad med möjliga åtgärder bl.a. ”Ny mapp”. Klicka på ”Ny mapp” och en ny mapp med namnet just ”Ny mapp” dyker upp i Utforskaren. Namnet är blåmarkerat vilket innebär att du kan omedelbart skriva ett nytt namn. Annars gör vi så här: Högerklicka på ”Ny mapp” och gå ner och klicka på ”Byt namn”. Nu blir namnet blåfärgat och du skriver in ett nytt namn t.ex. ”skpf53-bilder”.

6. Vi skall nu flytta eller kopiera elefantbilden till vår nya mapp.Det kan göras på två olika sätt:

a) Högerklicka på elefantbilden och klicka på ”Kopiera”. Högerklicka sedan på mappen ”skpf53-bilder”, gå ner och klicka på ”Klistra in”. Du har nu en kopia av elefantbilden i mappen ”skpf53-bilder”.

b) Sätt muspekaren på elefantbilden (eller namnet), tryck ner och håll kvar vänster musknapp och dra upp till ”skpf53-bilder”-mappen. Om du har gjort a) finns det redan en fil med samma namn, varför du får en fråga. Klicka då i vårt fall på ”Flytta, men behåll båda filerna”.

7. Dubbelklicka på ”skpf53-bilder”-mappen i Utforskaren och du ser att du har 2 elefantbilder i den, men den senaste har fått ett nytt namn xxxx(2). Vi ger den nu ett nytt namn. Högerklicka på en av bilderna, gå ner och klicka på ”Byt namn”. Namnet blir nu blåfägat (markerat). Skriv det nya namnet t.ex. ”Elefant”. Filändelsen ”jpg” får inte ändras.

8. Vi behöver väl bara en bild, så ta bort den andra genom att markera (klicka) den och trycka på ”Delete” på tangentbordet (alt. högerklicka på den och välja ”Ta bort”) samt svara ”Ja” på den fråga du nu får. Den flyttas nu till ”Papperskorgen”, där du kan hämta och återställa den.

9. Om du ångrar det senaste kommandot du gjorde, gå upp till verktygsfältet, klicka på ”Redigera” och klicka på ”Ångra Ta bort” och bilden kommer tillbaka. Du kan också ångra att du ångrade genom ”Redigera->Gör om Ta bort”.

 

Kopiera fler bilder från IE till en mapp i vårt personliga bildbibliotek.

1. Klicka på Internet Explorer i Aktivitetsfältet (eller dubbelklicka på ev. genväg på skrivbordet).

2. Klicka i adressfältet högst upp i IE som då blir blått (eller markera hela adressen) och skriv ”skpf53.se” (bara det som står mellan citationstecknen) och tryck ENTER. Du har nu kommit till skpf53:s hemsida.

3. Vi skall nu kopiera bilderna ”Styltor Kan bli Pensionärens Fall” till vår personliga mapp ”Bibliotek/Bilder/skpf53-bilder”, skapa en ny mapp och flytta bilderna dit. Högerklicka på första bilden, gå ner och klicka på ”Spara bild som…”. Utforskaren kommer upp i den mapp vi använde sist och med ursprungligt namn som förslag. Vi klickar på ”Ny mapp” och skriver in t.ex. ”Lasse på styltor” som namn på mappen, dubbelklickar på den nya mappen och klicka på ”Spara”. Den första bilden ligger nu i ”Bibliotek/Bilder/skpf53-bilder/Lasse på styltor/DSC2007a.jpg”.

4. Gå tillbaka till hemsidan ”skpf53.se”. Högerklicka på den andra bilden och klicka på ”Spara bild som…”. vi kommer in på den senast använda mappen, och det var där vi ville ha den, så tryck på ”Spara”. Mappen innehåller nu även filen ”DSC2008a.jpg”.

5. Vi kan göra samma sak med den tredje och fjärde bilden, men vi använder ett lite annorlunda sätt. Gå tillbaka till hemsidan, högerklicka på den tredje bilden och välj ”Kopiera”. Ta fram Utforskaren (klicka på Utforskaren i Aktivitetsfältet eller dubbelklicka på genväg på skrivbordet eller högerklicka på Startknappen och välj Öppna Utforskaren). I Utforskaren klicka dig fram till den mapp du vill lägga filen i (kommer förmodligen upp direkt, eftersom det är den vi gick till sist). Här ser du de två första bilderna. Högerklicka någonstans på en tom plats och välj ”Klistra in” (eller klicka på Redigera->Klistra in i Verktygsfältet högt uppe). Den tredje bilden är inne.

6. Gå tillbaka till hemsidan ”skpf53.se”, och kopiera in den fjärde bilden på samma sätt.

 

Du har nu skapat en mapp ”Bibliotek/Bilder/skpf53-bilder” och lagt in en bild, ”040727_061a.jpg->Elefant.jpg” i den samt i denna mapp lagt in en ny mapp ”Lasse på styltor” och lagt in 4 ”DSC2007a.jpg…….” bilder i den.

Kopiera fler bilder från ”skpf53.se” till en ny mapp i vårt personliga bildbibliotek.

1. Ta fram hemsidan ”skpf53.se”. Klicka på ”Bildgalleri” i menyn till vänster. Gå ner till (med rullningslisten eller med rullhjulet på musen) bilden ”Datakurs 2013-01-29.” och klicka på bilden. Du kommer nu till ett bildspel över temat ”Datakurs”. Klicka upprepade gånger på ”Nästa” högst upp och se bilderna. Klicka dig fram till en bild som du vill kopiera, t.ex. bild nr.8. Sätt muspekaren någonstans på bilden och högerklicka, gå ner till ”Spara bild som…” och Utforskaren kommer fram. I Utforskaren klickar du dig fram till ”Bibliotek/Bilder/skpf53-bilder”, klickar på ”Ny mapp”, ändrar namnet till t.ex. ”Datakurs”, dubbelklickar på mappen, ändrar ev. filnamnet (till t.ex. ”Tre datakursare.jpg”) och klickar på ”Spara”.

2. Ta fram Utforskaren och kontrollera resultatet. Pröva gärna nu att ändra, flytta, kopiera, klipp ut, skapa genväg, skapa ny mapp, ta bort, byt namn o.s.v.