Björn Lindhardt                0322-13112    Arrendegatan 219     441 56   ALINGSÅS
Birgitta Andersson           0322-18215    Bredängsvägen 10    441 42   ALINGSÅS
Inga-Lill Angerheim          070-2811130  Alströmersgatan 9D  441 31   ALINGSÅS
Rigmor Angrell-Jonasson 0729-033589  Bondegatan 52         441 65   ALINGSÅS
Jan-Åke Elmander            0322-660018  Ornunga Elmåsen 2 447 93   VÅRGÅRDA
Anita Frost                        0737-425729   Glimmergatan 78     441 50   ALINGSÅS
Sten Hultqvist                   0322-16141     Aspholmsvägen 36   441 35   ALINGSÅS
Marianne Karlsson           0322-71009     Ginstgatan 15           441 58   ALINGSÅS
Gudrun Majlöv                  0322-14506     Konduktörsgatan 6   441 43   ALINGSÅS

 

Deltagarlista för SKPFs datorkurs våren 2017.
Vi började med en kopia av närvarolistan. Klicka …här…
Vi gjorde en tabell och fyllde cellerna. Klicka …här…
Efter uppsnyggning blev resultatet så här. Klicka …här… (word)
eller klicka …här… (htm)

 

image001

Lekande pensionärer
Foto: Inga Andersson