Grund

Grunderna i Windows:

http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Windows-Basics-all-topics


Datorn:
Maskin som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program.

Stationära datorer; Bärbara datorer; Handdatorer; Tablet PC-enheter
(surfplattor)

Vad kan man göra med datorer?

t.ex. Webben; E‑post; Snabbmeddelanden (chatta); Bilder, musik och filmer; Spel


Delarna i en dator:
Systemenhet; Hårddisk; CD- och DVD-enheter; Mus; Tangentbord; Bildskärm; Skrivare; Högtalare; Modem

Musen:
http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Using-your-mouse

När du pekar på någonting visas ofta en liten ruta med en beskrivning av objektet.

Pekarens utseende kan ändras beroende på vad det är du pekar på.

Klicka (enkelklicka,vänsterklicka): Peka på objektet på skärmen och tryck ned och släpp huvudknappen
(normalt vänster musknapp). Klicka används oftast för att
markera (välja) ett objekt och för att öppna en meny.

Dubbelklicka: Peka på objektet på skärmen och klicka sedan snabbt två gånger. Används
oftast för att öppna objekt på skrivbordet, t.ex. starta ett program eller öppna en mapp .

Högerklicka: Peka på objektet på skärmen och tryck sedan ned och släpp
den sekundära knappen (normalt höger musknapp).
När du högerklickar på ett objekt
visas normalt en lista över vad du kan göra med objektet.

Dra: Om du vill dra ett objekt pekar du på objektet på
skärmen, trycker och håller ned huvudknappen, flyttar objektet till en ny plats
och släpper sedan huvudknappen. Används oftast för att flytta filer och mappar
till en annan plats och för att flytta fönster och ikoner på skärmen.

Rullhjulet: Om musen är utrustad med ett rullhjul kan du använda det för att rulla i dokument
och webbsidor.

Anpassa musen: Startimage001/ Kontrollpanelen/ Maskinvara och ljud/ Mus.


Tangentbordet:
http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Using-your-keyboard

· Inmatningstangenter (alfanumeriska). Bokstäver, siffror, punkter och symboler.

· Kontrolltangenter. Oftast används CTRL, ALT, Windows-tangenten Bild av Windows-tangentenoch ESC.

· Funktionstangenter.F1, F2, F3 o.s.v. ända upp till F12 används för att
utföra specifika åtgärder

· Styrtangenter: HOME, END, PGUP, PGDN, DEL och INS.

· Numeriskt tangentbord. Praktiskt när du vill arbeta med siffror.

[Tangentbordsgenvägar]

[PRINTSCRN (eller PRT SCN): Fångar en bild av hela skärmen (en ”skärmdump”) och kopierar den till Urklipp. (ALT+PRINTSCRN fångar en bild av enbart det aktiva fönstret)]

Stänga av datorn: http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Turning-off-your-computer-properly


Skrivbordet: http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/The-desktop-overview

image003

Om du vill se hela skrivbordet utan att stänga alla öppna program och fönster klickar du på Visa skrivbordetimage006 i Aktivitetsfältet längst till höger.

Ikoner är små bilder som representerar filer, mappar, program och andra objekt. Första gången du startar Windows visas minst en ikon på skrivbordet: Papperskorgen.

Skapa genvägar till favoritfiler och favoritprogram om du snabbt vill kunna komma åt dem direkt från skrivbordet. En genväg är en ikon som representerar en länk till ett annat objekt. När du dubbelklickar på en genväg öppnas objektet. Om du tar bort en
genväg tas bara genvägen bort, inte själva objektet. Du känner igen en genväg på pilen som visas på ikonen.

Placera en genväg på skrivbordet: Leta reda på
objektet som du vill skapa en genväg till. Högerklicka på objektet, klicka på
Skicka till och sedan på Skrivbord (skapa genväg).

Lägga till och ta bort vanliga skrivbordsikoner: (Den här datorn, din personliga mapp, nätverksplatser, Papperskorgen, Internet Explorer och Kontrollpanelen). Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och klicka sedan på Anpassa. Klicka på Ändra ikoner på skrivbordet i den vänstra fönsterrutan. Markera kryssrutan under Skrivbordsikoner för ikoner du vill lägga till på skrivbordet, och avmarkera kryssrutan för ikoner du vill ta bort från skrivbordet. Klicka sedan på OK.

Flytta en fil från en mapp till skrivbordet: Öppna mappen där den aktuella filen finns. Dra filen till skrivbordet.

Ta bort en ikon från skrivbordet: Högerklicka på ikonen och välj Ta bort. Om ikonen du tar bort är en genväg tas bara genvägen bort, inte själva objektet.


 

Start-menyn: http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/The-Start-menu-overview

image005

Du öppnar Start-menyn genom att klicka på Start-knappenBild på Startknappeni skärmens nedre vänstra hörn. Du kan också trycka på Windows-tangenten Bild på Windows-tangentenpå tangentbordet.

Den vänstra delen innehåller en lista över program på datorn.

I det nedre vänstra hörnet finns sökrutan ( söka efter program och filer på datorn).

Den högra delen ger åtkomst till mappar, filer, inställningar och funktioner som ofta används. Det är också hit du går när du vill logga ut från Windows eller stänga av datorn.

Sökrutan: Enklaste sätten att hitta det du söker på datorn. Klicka på ett sökresultat om du vill öppna det.

Anpassa Start-menyn: Du kan kontrollera vilka objekt som visas på Start-menyn.


Aktivitetsfältet:http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/The-taskbar-overview

Fyra huvudområden:

Start-knappen Bild av Start-knappen, som öppnar Start-menyn.

Fältet Snabbstart där du startar program med ett enkelt musklick.

Mittendelen där du ser vilka program och dokument som är öppna, så att du snabbt kan växla mellan dem.

Meddelandefältet med en klocka och ikoner (små bilder) som visar statusen för vissa program och datorinställningar.

Anpassa Aktivitetsfältet:Högerklicka på en tom plats på Aktivitetsfältet och välj Egenskaper.

Låsa upp Aktivitetsfältet:Högerklicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet. Om det finns en bockmarkering bredvid Lås Aktivitetsfältet är Aktivitetsfältet låst. Du kan låsa upp det genom att klicka på Lås Aktivitetsfältet. Då tas bockmarkeringen bort.

Flytta Aktivitetsfältet:Klicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet och håll ner musknappen medan du drar Aktivitetsfältet till någon av skrivbordets fyra kanter. När Aktivitetsfältet befinner sig där du vill ha det släpper du musknappen.

Ändra storlek på Aktivitetsfältet: Högerklicka i ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet. Om det finns en bockmarkering bredvid Lås Aktivitetsfältet är Aktivitetsfältet låst. Lås upp det genom att klicka på Lås Aktivitetsfältet, vilket tar bort bockmarkeringen. Peka på Aktivitetsfältets kant tills pekaren byter skepnad till en dubbelsidig pil‍‍Bild av en pil som visar att storleken på aktivitetsfältet kan ändrasoch
förstora sedan Aktivitetsfältet genom att dra det till önskad storlek.

Visa Aktivitetsfältet: Om Aktivitetsfältet är dolt pekar du med musen på det ställe där du senast såg det så att du ser det igen. Om du inte kan komma ihåg var du senast såg det, kan du försöka peka längst ned på skärmen först och sedan på sidan av skärmen eller längst upp på skärmen, om det behövs. Du kanske behöver flytta pekaren nästan
utanför skärmen innan Aktivtetsfältet visas.

Dölj Aktivitetsfältet: Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn. Avmarkera kryssrutan Lås Aktivitetsfältet. Markera kryssrutan Dölj Aktivitetsfältet automatiskt. Aktivitetsfältet döljs nu på skärmen. Du kan se det igen genom att peka på den plats där du senast såg det.

Stäng av funktionen Dölj automatiskt: Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn. Avmarkera kryssrutan Dölj Aktivitetsfältet automatiskt.

Lägga till ett verktygsfält i
Aktivitetsfältet:
Högerklicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet och peka sedan på Verktygsfält. En lista med verktygsfält visas. De verktygsfältsnamn som har bockmarkeringar bredvid sig visas redan i Aktivitetsfältet. Klicka på valfritt listobjekt om du vill lägga till eller ta bort det.


Fönster:http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Working-with-windows

Delarna i ett typiskt fönster

· Namnlist. Visar namnet på
dokumentet och programmet (eller mappnamnet om du arbetar i en mapp).

· Knapparna Minimera, Maximera och
Stäng.
Dessa knappar döljer fönstret, förstorar det så att det täcker hela
skärmen och stänger det.

· Menyrad. Innehåller objekt
som du kan klicka på för att göra val i ett program

· Rullningslist. Gör det möjligt
att rulla innehållet i fönstret och visa information som för tillfället inte
kan visas.

· Kantlinjer och hörn. Du kan dra i
dessa med muspekaren och ändra fönstrets storlek.

Flytta ett fönster:Peka med muspekaren på namnlisten Bild på muspekarenoch dra fönstret till önskad plats.

Ändra storlek på ett fönster: Täcka hela skärmen – klicka på MaximeraBild på knappen Maximeraeller
dubbelklicka på fönstrets namnlist.

Återställ det maximerade fönstret – klicka på ÅterställBild av återställningsknappen(visas
i stället för Maximera), eller dubbelklicka en gång till på fönstrets namnlist.

Ändra storlek på ett fönster – peka på ett av fönstrets hörn. När muspekaren ändrar form till en dubbelriktad pil dra i kantlinjen eller hörnet och ändra fönstrets storlek.

Dölja ett fönster:

Minimera ett fönster – klicka på MinimeraBild av knappen Minimera. Fönstret försvinner från skrivbordet och visas bara som en knapp i Aktivitetsfältet.

Visa ett minimerat fönster på skrivbordet igen – klicka på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet.

Stänga ett fönster:Om du vill stänga ett fönster klickar du på StängBild på knappen Stäng. När du stänger ett fönster tas det bort från skrivbordet och Aktivitetsfältet.

Varje program har en egen knapp i Aktivitetsfältet. Om du vill växla till ett annat fönster klickar du på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet.

Dialogrutor: En dialogruta är en speciell typ av fönster där du kan svara på en fråga, välja ett alternativ för att utföra en åtgärd, eller ta del av viktig information.

Menyer, knappar, fält och rutor: http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows7/Using-menus-buttons-bars-and-boxes

Menyer:

Rullningslister:

Kommandoknappar:

Alternativknappar:

Kryssrutor:

Skjutreglage:

Textrutor:

Nedrullingsbara listor:

Listrutor:

Flikar:


Program: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/using-programs

Öppna Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen. Den vänstra delen av Start-menyn innehåller en lista över program, bland annat webbläsaren, e‑postprogrammet och de senast använda programmen. Klicka på ett program om du vill starta det.

Du kan också skriva in hela eller en del av namnet i sökrutan längst ned i den vänstra delen av Start-menyn.

Om du vill välja från en komplett lista över program klickar du på Start och sedan på Alla program.

Du kan också starta program genom att öppna en fil.

Klicka på en meny om du vill använda ett kommando som finns på den aktuella menyn.

Med verktygsfält kan du snabbt komma åt kommandon i form av knappar eller ikoner.

Peka på en knapp om du vill veta vad en knapp i ett verktygsfält gör. Knappens namn eller funktion visas.

Många program har funktioner som gör att du kan skapa, redigera, spara och skriva ut dokument.

Klicka på Arkiv-menyn i programmet och sedan på Nytt.

När du arbetar i ett dokument sparas de ändringar och tillägg du gör i datorns RAM-minne. Informationen i RAM-minnet lagras bara temporärt och om datorn stängs av eller om ett strömavbrott uppstår, går all information i RAM-minnet förlorad.

Genom att spara ett dokument kan du ge det ett namn och lagra det permanent på datorns hårddisk. På så sätt bevaras dokumentet även om datorn stängs av, så att du kan fortsätta att arbeta med det senare.

Klicka på Spara eller Spara som…Arkiv-menyn.

Du kan flytta information mellan filer genom att Kopiera och Klistra in

I de flesta program kan du ångra åtgärder och misstag . Klicka på ÅngraRedigera-menyn.

I stort sett alla program har ett inbyggt hjälpsystem. Klicka på det första objektet på Hjälp-menyn i programmet eller Tryck på F1

Klicka på Stäng Bild på knappen Stäng i det övre högra hörnet om du vill avsluta ett program. Du kan också klicka på AvslutaArkiv-menyn. Kom ihåg att spara dokumentet innan du avslutar programmet.


Filer och mappar: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/working-with-files-and-folders

I en dator finns flera typer av filer, t.ex. textdokument, kalkylblad, digitala bilder och musik. I datorn representeras filer av ikoner.

En mapp är i stort sett bara en behållare där du sparar filer.

En mapp i en annan mapp kallas för en undermapp. Du kan skapa hur många undermappar du vill och varje mapp kan innehålla ett valfritt antal filer och undermappar.

Du öppnar din personliga mapp genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappenoch
sedan på ditt användarnamn högst upp i den övre högra delen av Start-menyn.

När du öppnar en mapp på skrivbordet visas ett mappfönster med Navigeringsfönster, Knapparna Bakåt och Framåt, Verktygsfält, Adressfält, Rubriker, Fillista, Sökrutan och
Informationsfönstret.

Varje gång du klickar på knappen Ändra visning ändras vyn i mappfönstret där filer och mappikoner visas.

Använda sökrutan när du letar efter en fil. Du hittar sökrutan överst i varje mapp.

De flesta kopierar och flyttar filer genom att dra och släppa.

Om du vill ta bort en fil öppnar du mappen som innehåller filen och markerar sedan filen. Tryck på DEL och klicka sedan på Ja i dialogrutan Ta bort fil. När du tar bort
en fil sparas den temporärt i Papperskorgen.

Dubbelklicka på en fil om du vill öppna den.

Högerklicka på filen, klicka på Öppna med och sedan på det program du vill använda.

Utforskaren:
(Explorer på engelska)

Kan nås genom att högerklickaStartknappen och klicka på ”Öppna Utforskareneller genom att skapa en genväg:

1) Klicka på Startknappen.

2) Skriv ”Utforskaren” i sökfältet.

3) Högerklicka på ”Utforskaren” som då kommer upp högst upp.

4) Klicka på ”Skicka till” och på ” Skrivbord (skapa genväg).

4alt) Alternativt klicka på ”Fäst på Start-menyn” eller på ”Fäst på Aktivitetsfältet”.

Visa eller dölja filnamnstillägg i Utforskaren i Windows: http://support.microsoft.com/kb/865219/sv http://support.microsoft.com/kb/865219/sv#LetMeFixItMyselfAlways

1. Starta Utforskaren.

2. Klicka på Verktyg.

3. Klicka på Mappalternativ.

4. Klicka på fliken Visning.

5. Rulla ned till Dölj filnamnstillägg för kända filtyper och avmarkera raden genom att klicka i kryssrutan.

Obs! Markera raden om du vill att filnamnstillägg ska döljas.

6. Klicka på OK.

Avancerat:

(Flikar i Utforskaren:http://sourceforge.net/projects/qttabbar/)

(Tips till Windows 7 & 8:http://windowstips.nu/tagg/utforskaren/)

(Gratis Utforskare – Tips & Favoriter:http://www.bosseweb.se/gratis-utforskare/)

Utforskaren

Utforskaren är ett instrument för att se vad datorn innehåller – vad som finns på hårddisken. Här kan du se strukturen på mappar och filer, och du kan även lägga till och ta bort filer och mappar. Du tar fram utforskaren genom att klickaikonen utforskaren som finns antingen i aktivitetsfältet eller som genväg på skrivbordet. Du kan också nå utforskaren genom att klickaStartknappen, skriva (del av) utforskaren i sökfältet och klickaUtforskaren högst upp i det fönster som då kommer upp.

utforskaren-2

< Minimera, Maximera, Avsluta
< Meny
< Tillbaka, Framåt

 

 

Här visas en äldre utgåva av utforskaren. i nyare utgåvor har trädstrukturens +/- tecken ersatts av små pilar – ofyllda för dolda undermappar och fyllda (svarta) för öppnade undermappar.

 

I den vänstra kolumnen ser du mappar i en trädstruktur. Om du för muspekaren till denna kolumn visas små pilar till vänster om de mappar som har undermappar. Pilarna är vita (ej ifyllda) om undermapparna är dolda. Klicka på en vit pil så kommer undermapparna upp under mappen och förskjutna åt höger. Om du klickar på en svart (fylld) pil kommer undermapparna att döljas, och pilen blir vit.

 

Om du klickar på en mapp (på namnet eller ikonen) i vänstra kolumnen (trädstrukturen), kommer dess undermappar fram i den högra kolumnen (utforskarfönstret). Om du klickar på en mapp eller fil här, markerar du den. Om du dubbelklickar på en mapp här kommer dess undermappar fram och om du dubbelklickar på en fil här hämtar du filen d.v.s. dokumentet/bilden kommer upp.

 

Tips: Stega dig fram till önskad mapp/fil genom att först välja (klicka på) någon lämplig mapp i vänstra kolumnen (t.ex. Mina dokument eller Mina bilder). Gå sedan över till högra kolumnen och dubbelklicka succesivt ner tills du kommer till önskad mapp/fil.

 

I adressfältet ser du var i trädstrukturer du befinner dig för tillfället. Du kan gå tillbaka genom att här klicka på en mapp högre upp i strukturen.
Du kan gå tillbaka till tidigare kommando genom klicka på Bakåt-knappen långt upp till vänster. Detta kan göras många gånger. Sedan kan du ångra dina bakåtsteg med Ångra-knappen till höger om Bakåtknappen.

 

Högt upp finns en menyrad som innehåller alla kommandon du kan utföra. Du kan alternativt högerklicka på någon mapp eller fil och få upp en meny med tillåtna kommandon.

 

När du sparar eller sparar som… kommer utforskaren upp för att du skall tala om var du vill spara den. Den ser likadan ut med skillnad att du har en knapp längst ner för ”Spara”, samt att det finns två fält ”Filnamn”, där du kan ange filens namn och ”Filformat”, som anger vad det är för typ av fil (behöver du sällan bry dig om). När du har klickat dig fram till den plats du vill lägga filen i och angett vad du vill kalla den, klickar du på Spara och du har lagt in din fil i vald mapp.

Några användbara program i Windows.

Det finns ett antal bra och användbara program i Windows. För att få upp dessa klicka på Startknappen och skriv ett av följande (grönt) i sökfönstret och klicka på programmet i den meny som kommer upp (eller Kopiera och Klistra in).

1.  WordPad

2.  Förstoringsglaset

3.  Fästisar

4.  SnippingTool   (skärmklippverktyget)

5.  Kalkylatorn

6.  Skärmtangentbordet

7.  Paint

Vad är vad

Ord, namn och begrepp som du bör känna till för att börja använda
datorn.

SKRIVBORDET

Startknappen -> Startmenyn -> Sök Program; Sök i datorn

Genväg För att snabbt komma åt program m.m.

Aktivitetsfältet Snabbt växla mellan flera fönster

MUSEN

Vänsterklick (Klick) Markera (ibland utför kommando)

Dubbelklick Utför kommando (öppna filer, mappar,genvägar)

Högerklick Visar en meny med möjliga alternativ (kopiera)

Dra och släpp Flyttar filer, mappar, text m.m.

MAPPAR OCH FILER

Bibliotek / Dokument Dokument – Word, Open Office, WordPad m.m.

Bibliotek / Bilder Bilder – (.jpeg .jpg .gif .png)

PROGRAM

Utforskaren Alla filer och mappar i datorn

Internet Explorer Webbläsare – det som är åtkomligt utanför datorn

WordPad Textbehandlingsprogram (här i st.f. Word)

METODER

Markera Vänsterklicka (objekt) eller dra och släpp (text)

Kopiera * Högerklicka -> Kopiera. Finns kvar efteråt

Klipp ut * Högerklicka -> Klipp ut. Försvinner härifrån efteråt

Klistra in ** Kopierat eller inklistrat sätts in på markerad plats

Gå tillbaka och framåt Det går i regel att gå tillbaka eller framåt ett eller

flera steg (ångra) om man t.ex. gör ett misstag.

image001

* Det man kopierar eller klipper ut hamnar i Urklipp(en osynlig behållare och ligger kvar där tills man gör en ny Kopiera/Klipp ut.

** Man klistrar in det som finns i behållaren Urklipp.

 

Filändelser

Filändelser

De vanligaste filändelsernade vanligaste

Filändelser till bildfiler

.gif Används ofta på webben

.jpeg eller .jpg Vanligast

.png Används ofta till ikoner

.psd Bildbehandlingsprogrammet Photoshop

.bmp Ganska vanlig

Filändelser till webben

.html eller .htm Webbsida

Filändelser till textbehandlingsprogram

.rtf Format för dokumentfiler. Kan läsas av Word, WordPad och Open Office

.doc Ett vanligt Word-dokument

.odt OpenOffice-formatet

.txt En fil som enbart innehåller text. Anteckningar

.xls Excel-dokument. Microsoft World

Filändelser till övriga filer

.pdf Acrobat Reader. Ett dokument där du inte kan gå in och ändra något

.exe Startar varje program. Farliga i e-post.

.zip Komprimerad fil

—————————————————————————————————————

 

Aktivera visning av filändelser genom att i Utforskaren välja Verktyg – Mappalternativ, fliken Visning och ta bort bocken framför Dölj filnamnstillägg för kända filtyper.

 

Säkerhet

Skadliga program: Det finns flera typer av program som kan infektera och skada din dator. Dessa är uppdelade i grupperna virus, spyware, adware, trojaner, cookies och maskar (worms). Ingen av dessa grupper kan kallas den farligaste för inom varje grupp finns det program som gör allt från att bara göra så att en bild kommer upp på bildskärmen med jämna mellanrum, till de program som stjäl och förstör allt på datorn. Men oftast märker den som använder datorn inte av att man invaderats av skadliga program förutom att datorn blir långsammare och går allmänt sämre. Vad som skiljer de olika grupperna åt är sättet de infekterar datorn på. Dagens vanligaste källa till infektion av skadliga program är Internet då det kopplar samman en sån extrem mängd datorer.

Hur Man skyddar sig mot skadliga program: En bra början som skyddar mot nästan alla typer av intrång är en bra och ofta uppdaterad brandvägg, då brandväggen stoppar alla program som den vet är skadlig. Om man har en del kunskap inom området kan man också i de flesta fall ställa in brandväggen att bara tillåta filer som datorn specifikt har efterfrågat att få komma igenom, men det är inget den okunnige bör pilla med. Brandväggar ger dock inte 100% skydd mot intrång, så man skall alltid kombinera dem med andra program. En annan sak som ökar säkerheten är att alltid ha den senaste versionen av operativsystemet installerad, men det brukar operativet sköta av sig själv. När det gäller Internet är det en bra ide att inte använda Internet Explorer som följer med Windows utan att hellre använda sig av en alternativ webbläsare som Firefox eller Google Chrome. Man skall också vara försiktig med vilka hemsidor man besöker. Oseriösa hemsidor, porrsidor och populära sidor är ofta infekterade men i fallet med väldigt populära sidor, är de också ofta väldigt seriösa och uppdaterar och skannar sina system ofta, men man skall ändå vara försiktig.

Läs mer på:
http://sv.wikibooks.org/wiki/Dators%C3%A4kerhet_i_Windows_f%C3%B6r_okunniga


 Om du får problem kan du hitta lösningar på en mängd olika problem här:

Microsoft Sverige Hjälp och Support
Hitta automatiserade lösningar för dina problem.
http://support.microsoft.com/fixit/sv

Microsoft Safety Scanner – Få en gratis säkerhetsgenomsökning för datorn
http://www.microsoft.com/Security/scanner/sv-se/default.aspx


Om ett program hänger sig och du inte kan göra någonting – gör så här:

Tryck samtidigt på tangenterna Ctrl, Alt och Delete (Ctrl+Alt+Delete).
CtrlAltDelete

Du kommer nu till en skärm med fem alternativ. Klicka här på  Starta Aktivitetshanteraren.
Aktivitetshanteraren

Aktivitetshanteraren kommer upp. Klicka på fliken Program (kanske redan valt).
Här ser du alla program som finns uppe just nu.
Klicka på (markera) det program som har låst sig eller du vill ta bort.
Klicka på Avsluta aktivitet.