Skapa genväg till Utforskaren:

image001

1. Vänsterklicka på Startknappen
2. Skriv ”utforskaren” (eller del av) i Sökrutan i Startmenyn
3. Högerklicka på ”Utforskaren” (längst upp)
4. Gå ner till Skicka till och till höger och ner till Skrivbord (skapa genväg) eller Desktop (create shortcut). Klicka här.
Du kan göra likadant med t.ex Intenet Explorer, Word, Excel, WordPad, Anteckningar, Skärmklippverktyget m.m.

Spara webbsida:

image002

1. Ta fram Internet Explorer
2. Skriv i adressfältet: kurs.skpf53.se och tryck Enter. Klicka på menyfliken Grund/Vad är vad.

image003

3. KlickaArkiv / Spara som…
Utforskaren dyker upp för att du skall ange var den skall placeras.

image003

4. Gå till Bibliotek / Dokument / Mina dokument i Utforskaren och klicka på Ny mapp
5 Ge mappen ett namn (t.ex. DATAkurs) och klicka på Öppna (längst ner) eller dubbelklicka på filen

image003

6. Ge filen ett namn (t.ex. datakurs) och klicka på Spara (längst ner)
Du har nu en egen fil i Bibliotek/Dokument/Mina dokument/DATAkurs/datakurs.htm

image003

7. Sök upp den i Utforskarenoch dubbelklicka på filen datakurs.htm
 
Vill du ha en genväg till filen, sök upp den i Utforskaren, högerklicka på filen och välj Skicka till / Skrivbord (skapa genväg) eller Desktop (create shortcut). Du kan alt. klicka på Skapa genväg i stället. Den hamnar då i samma fil, där du kan flytta den dit du vill. Du kan också alt. lägga till den i Favoriter.