Lektion 1

Lektion 1

Lägg till en genväg till ”info.skpf53.se” på skrivbordet

1. Klicka på Internet Explorer i Aktivitetsfältet. IE kommer upp.

2. Klicka i adressfältet högst upp i IE som då blir blått (eller markera hela adressen) och skriv ”info.skpf53.se” (bara det som står mellan citationstecknen) och tryck ENTER. Du har nu kommit till kursens hemsida, där du kan klicka dig fram till olika info- och övningssidor.

3. Högerklicka någonstans på ett tomt område, gå ner till ”Skapa genväg” och klicka på den. Du får nu en fråga ”Vill du lägga en genväg ……..”. Klicka på ”Ja” och du har fått en genväg längst till vänster på skrivbordet. Närhelst du dubbelklickar på denna, kommer du få upp denna sida.

Kopiera bilder till Utforskaren -> Mina bilder.

1. Klicka på Internet Explorer i Aktivitetsfältet (eller dubbelklicka på ev. genväg på skrivbordet).

2. Klicka i adressfältet högst upp i IE som då blir blått (eller markera hela adressen) och skriv ”skpf53.se” (bara det som står mellan citationstecknen) och tryck ENTER. Du har nu kommit till skpf53:s hemsida.

3. Vi skall nu kopiera bilden av elefanterna och lägga in den i vårt personliga bibliotek. Högerklicka på bilden av elefanterna, gå ner till ”Spara bild som…” och vänsterklicka (klicka) där.

4. Utforskaren dyker upp. Här skall vi markera var vi vill lägga in bilden och vad den skall kallas. Klicka på bibliotek i det vänstra fältet. Idet högra fältet ser du nu vad som finns i mappen ”Bibliotek”. Dubbelklicka på ”Bilder” i högerfältet. Högst upp (adressfältet) ser du att vi nu är i ”Biblioten/Bilder”. Nästan längst ner ser du i raderna ”Filnamn:” och ”Filformat” att Utforskaren föreslår filnamnet ”040727_061.jpg” och filformatet ”JPEG”, som är ett filformat. Detta är samma namn och format som ursprungsbilden hade. Vi ligger in bilden här genom att klicka på ”Spara” längst ner. (Om du inte vill spara filen klickar du på ”Avbryt” och ingenting har hänt.) Nu har vi en bildfil ”Bibliotek/Bilder/040727_061.jpg” i vårt arkiv.

I Utforskaren: Skapa ny mapp och byt namn – kopiera, klipp ut och klistra in.

1. Klicka på ikonen Utforskaren i Aktivitetsfönstret eller dubbelklicka på ev. genväg på Skrivbordet (eller högerklicka på Startknappen och välj ”Öppna Utforskaren”) och Utforskaren dyker upp.

2. Nu skall vi leta upp elefantbilden vi just lagt in (Bibliotek/Bilder/040727_061.jpg). Klicka därför på ”Bibliotek” i Utforskarens vänsterfält. Dubbelklicka sedan på ”Bilder” i högerfältet. Innehållet i mappen ”Bibliotek/Bilder” (se adressfönstret) ser du nu i högerfältet. Bland ev. andra mappar och filer finns här nu filen ”040727_061a.jpg”. Du ser den antingen som en ikon eller som ett namn i en lista.

3 Ändra visningen genom att klicka på ”Ändra visning” högt upp till höger under verktygsfältet. Där finns också ”Få hjälp”-ikonen längst till höger (blå med ett frågetecken). Du kan också trycka ”F1” för hjälp som kommer upp i ett nytt fönster.

4. Pröva här att: a) klicka på bilden (eller namnet) – bilden blir markerad,

b) dubbelklicka – bilden visas i ett bildprogram,

c) högerklicka – en menu med möjliga åtgärder dyker upp.

5. Vi skall nu skapa en ny mapp, där vi lägger in bilden. Långt upp i Utforskaren under verktygsmenyn finns en rad med möjliga åtgärder bl.a. ”Ny mapp”. Klicka på ”Ny mapp” och en ny mapp med namnet just ”Ny mapp” dyker upp i Utforskaren. Namnet är blåmarkerat vilket innebär att du kan omedelbart skriva ett nytt namn. Annars gör vi så här: Högerklicka på ”Ny mapp” och gå ner och klicka på ”Byt namn”. Nu blir namnet blåfärgat och du skriver in ett nytt namn t.ex. ”skpf53-bilder”.

6. Vi skall nu flytta eller kopiera elefantbilden till vår nya mapp.Det kan göras på två olika sätt:

a) Högerklicka på elefantbilden och klicka på ”Kopiera”. Högerklicka sedan på mappen ”skpf53-bilder”, gå ner och klicka på ”Klistra in”. Du har nu en kopia av elefantbilden i mappen ”skpf53-bilder”.

b) Sätt muspekaren på elefantbilden (eller namnet), tryck ner och håll kvar vänster musknapp och dra upp till ”skpf53-bilder”-mappen. Om du har gjort a) finns det redan en fil med samma namn, varför du får en fråga. Klicka då i vårt fall på ”Flytta, men behåll båda filerna”.

7. Dubbelklicka på ”skpf53-bilder”-mappen i Utforskaren och du ser att du har 2 elefantbilder i den, men den senaste har fått ett nytt namn xxxx(2). Vi ger den nu ett nytt namn. Högerklicka på en av bilderna, gå ner och klicka på ”Byt namn”. Namnet blir nu blåfägat (markerat). Skriv det nya namnet t.ex. ”Elefant”. Filändelsen ”jpg” får inte ändras.

8. Vi behöver väl bara en bild, så ta bort den andra genom att markera (klicka) den och trycka på ”Delete” på tangentbordet (alt. högerklicka på den och välja ”Ta bort”) samt svara ”Ja” på den fråga du nu får. Den flyttas nu till ”Papperskorgen”, där du kan hämta och återställa den.

9. Om du ångrar det senaste kommandot du gjorde, gå upp till verktygsfältet, klicka på ”Redigera” och klicka på ”Ångra Ta bort” och bilden kommer tillbaka. Du kan också ångra att du ångrade genom ”Redigera->Gör om Ta bort”.

 

Kopiera fler bilder från IE till en mapp i vårt personliga bildbibliotek.

1. Klicka på Internet Explorer i Aktivitetsfältet (eller dubbelklicka på ev. genväg på skrivbordet).

2. Klicka i adressfältet högst upp i IE som då blir blått (eller markera hela adressen) och skriv ”skpf53.se” (bara det som står mellan citationstecknen) och tryck ENTER. Du har nu kommit till skpf53:s hemsida.

3. Vi skall nu kopiera bilderna ”Styltor Kan bli Pensionärens Fall” till vår personliga mapp ”Bibliotek/Bilder/skpf53-bilder”, skapa en ny mapp och flytta bilderna dit. Högerklicka på första bilden, gå ner och klicka på ”Spara bild som…”. Utforskaren kommer upp i den mapp vi använde sist och med ursprungligt namn som förslag. Vi klickar på ”Ny mapp” och skriver in t.ex. ”Lasse på styltor” som namn på mappen, dubbelklickar på den nya mappen och klicka på ”Spara”. Den första bilden ligger nu i ”Bibliotek/Bilder/skpf53-bilder/Lasse på styltor/DSC2007a.jpg”.

4. Gå tillbaka till hemsidan ”skpf53.se”. Högerklicka på den andra bilden och klicka på ”Spara bild som…”. vi kommer in på den senast använda mappen, och det var där vi ville ha den, så tryck på ”Spara”. Mappen innehåller nu även filen ”DSC2008a.jpg”.

5. Vi kan göra samma sak med den tredje och fjärde bilden, men vi använder ett lite annorlunda sätt. Gå tillbaka till hemsidan, högerklicka på den tredje bilden och välj ”Kopiera”. Ta fram Utforskaren (klicka på Utforskaren i Aktivitetsfältet eller dubbelklicka på genväg på skrivbordet eller högerklicka på Startknappen och välj Öppna Utforskaren). I Utforskaren klicka dig fram till den mapp du vill lägga filen i (kommer förmodligen upp direkt, eftersom det är den vi gick till sist). Här ser du de två första bilderna. Högerklicka någonstans på en tom plats och välj ”Klistra in” (eller klicka på Redigera->Klistra in i Verktygsfältet högt uppe). Den tredje bilden är inne.

6. Gå tillbaka till hemsidan ”skpf53.se”, och kopiera in den fjärde bilden på samma sätt.

 

Du har nu skapat en mapp ”Bibliotek/Bilder/skpf53-bilder” och lagt in en bild, ”040727_061a.jpg->Elefant.jpg” i den samt i denna mapp lagt in en ny mapp ”Lasse på styltor” och lagt in 4 ”DSC2007a.jpg…….” bilder i den.

Kopiera fler bilder från ”skpf53.se” till en ny mapp i vårt personliga bildbibliotek.

1. Ta fram hemsidan ”skpf53.se”. Klicka på ”Bildgalleri” i menyn till vänster. Gå ner till (med rullningslisten eller med rullhjulet på musen) bilden ”Datakurs 2013-01-29.” och klicka på bilden. Du kommer nu till ett bildspel över temat ”Datakurs”. Klicka upprepade gånger på ”Nästa” högst upp och se bilderna. Klicka dig fram till en bild som du vill kopiera, t.ex. bild nr.8. Sätt muspekaren någonstans på bilden och högerklicka, gå ner till ”Spara bild som…” och Utforskaren kommer fram. I Utforskaren klickar du dig fram till ”Bibliotek/Bilder/skpf53-bilder”, klickar på ”Ny mapp”, ändrar namnet till t.ex. ”Datakurs”, dubbelklickar på mappen, ändrar ev. filnamnet (till t.ex. ”Tre datakursare.jpg”) och klickar på ”Spara”.

2. Ta fram Utforskaren och kontrollera resultatet. Pröva gärna nu att ändra, flytta, kopiera, klipp ut, skapa genväg, skapa ny mapp, ta bort, byt namn o.s.v.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *