Björn Lindhardt                     0322-13112

Arrendegatan 219,441 56 ALINGSÅS     ____

 

Birgitta Andersson                         0322-18215

Bredängsvägen 10, 441 42 ALINGSÅS_________

Inga-Lill Angerheim                       0322-16145

Alströmersgatan 9D, 441 31 ALINGSÅS  070-2811130

Rigmor Angrell-Jonasson              0729-033589

Bondegatan 52, 441 65 ALINGSÅS     _______

 

Jan-Åke Elmander                     0322-660018

Omljunga Elmåsen 2,447 93 VÅRGÅRDA________

Anita Frost                             0737-425729

Glimmergatan 78, 441 50 ALINGSÅS__________

Sten Hultqvist                           0322-16141

Aspholmsvägen 36, 441 35 ALINGSÅS_________

Marianne Karlsson                    0322-71009

Ginstgatan 15, 441 58 ALINGSÅS  __________

 

Gudrun Majlöv                      0322-14506

Konduktörsgatan 6, 441 43 ALINGSÅS____